Ekologiska ToppfoderTill kor & ungnöt

Beroende på hur mycket egna råvaror som ingår i foderstaten samt om det är kor eller ungnöt som ska utfodras, så finns olika behov av kompletteringsfoder. Därför har vi fyra koncentrat med olika nivåer av protein, fett och stärkelse. När stärkelse ingår i toppfodren beror det på att fodret innehåller baljväxter bortsett från mycket små nivåer spannmål som kan ingå av tillverkningstekniska skäl. Alla våra Toppfoder går utmärkt att använda som komplement till våra färdigfoder eller som toppgiva till nykalvade och högmjölkande kor. Nytt för i år är att du kan välja ett Toppfoder med enbart närodlade råvaror, Topp Eko Inga.

Topp Eko Inga

Toppfoder sammansatt av närodlade råvaror. 

Protein-nivån ligger i det lägre spannet för att vara ett Toppfoder eftersom europeiskt odlad soja oftast är svår att få tag i. Topp Eko Inga passar bra tillsammans med ett av våra färdigfoder, din spannmål, när grovfodret har ett högt proteininnehåll eller när du helt enkelt vill fodra med ett närproducerat Toppfoder.

Eko-logotyp

Topp Eko Böna

Topp Eko Böna är ett koncentrerat Toppfoder som inte kräver så stor giva. 

Soja bidrar med största delen av proteinet men också andra råvaror ingår för att uppnå en gynnsam profil och hög AAT. Baljväxt- och stärkelseinnehållet hålls på en låg nivå.

Eko-logotyp

Topp Eko Pingla

Topp Eko Pingla är utvecklad för att komplettera grovfoder och spannmål. 

Genom att utnyttja baljväxternas fördelar får vi ett smakligt och prisvärt koncentrat. Baljväxterna bidrar också med en hel del energi och stärkelse. För att få en optimal balans i proteinets sammansättning ingår också såväl raps som soja. Topp Eko Pingla kan också kombineras med valfritt färdigfoder.

Eko-logotyp

Topp Eko Balans

Koncentrerat Toppfoder med extra högt fett- och proteininnehåll. 

Topp Eko Böna innehåller en stor andel sojaprodukter som bidrar till den höga AAT-nivån. Innehållet av stärkelse och baljväxter hålls på en minimal nivå. Normalt krävs det bara en liten giva Topp Eko Balans i foderstaten. Finns både som pellets och pelletskross.

Eko-logotyp

Soja?

Soja är ett utmärkt fodermedel. Smakligt, hög proteinnivå och god proteinkvalitet. I dagsläget finns inga ekologiska råvaror på marknaden som kan ersätta soja för att uppnå samma koncentrerade kraftfoder med hög AAT-nivå som vi är vana vid.

Den ekologiska sojan vi använder till våra ekologiska foder utgörs huvudsakligen av sojakaka som är en biprodukt. All ekologisk soja i våra foder är dessutom certifierad enligt KRAV:s regler och hållbart producerad. Bra att veta kan också vara att sojan heller inte odlas i Sydamerika med de regnskogsrelaterade problem som kan vara kopplade till odling i den här regionen.

För dig som vill fodra med ett foder bestående enbart av närproducerade råvaror har vi nu tagit fram två sådana alternativ – Rosa Eko Inga (färdigfoder) samt Topp Eko Inga (toppfoder). Eftersom europeiskt odlad soja är svårt att få tag på, så innehåller dessa foder oftast inga sojaprodukter.