Ekologiska ToppfoderTill kor & ungnöt

Beroende på hur mycket egna råvaror som ingår i foderstaten finns olika mycket plats kvar. Därför har vi tre koncentrat med olika nivåer av protein och stärkelse. Där stärkelse ingår, beror det på att fodret innehåller baljväxter – inte spannmål. Ju högre proteininnehåll, desto mindre giva krävs. Alla våra koncentrat går utmärkt att komplettera med våra färdigfoder. Beroende på giva och övriga foderstat – komplettera med lämpligt Deltamin Mineralfoder.

Topp Eko Pingla

Topp Eko Pingla är utvecklad för att komplettera grovfoder och spannmål. 

Genom att utnyttja baljväxternas fördelar får vi ett smakligt och prisvärt koncentrat. Baljväxterna bidrar också med en hel del energi och stärkelse. För att få en optimal balans i proteinets sammansättning ingår också såväl raps som soja. Topp Eko Pingla kan också kombineras med valfritt färdigfoder.

Topp Eko Böna

Topp Eko Böna är ett koncentrerat Toppfoder som inte kräver så stor giva. 

Soja bidrar med största delen av proteinet men också andra råvaror ingår för att uppnå en gynnsam profil och hög AAT. Baljväxt- och stärkelseinnehållet hålls på en låg nivå.

Topp Eko Balans

Koncentrerat Toppfoder med extra högt fett- och proteininnehåll. 

Topp Eko Böna innehåller en stor andel sojaprodukter som bidrar till den höga AAT-nivån. Innehållet av stärkelse och baljväxter hålls på en minimal nivå. Normalt krävs det bara en liten giva Topp Eko Balans i foderstaten. Finns både som pellets och pelletskross.