Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bra råd vid grovfoderbrist

Under kommande säsong kommer vi att se många olika strategier och foderstatslösningar för att grovfodret ska räcka. Tänk på att ju jämnare kvalitet på foderstaten du kan hålla över tid, desto högre produktion/tillväxt kan uppnås. Balansera, fördela och följ uppsatt strategi för den fodervolym du har till dina djur. Vänj djuren långsamt vid den nya utfodringsstrategin och undvik i möjligaste mån hastiga förändringar. Ett jämnt foderintag såväl under dygnet som från dag till dag med en stabil koncentrationsgrad minskar risken för utfodringsrelaterade problem som tex. acidos.

Analysera de olika partierna med grovfoder

Att välja rätt parti till rätt djurgrupp ger möjlighet att maximera utnyttjandet av just det fodrets potential. Att veta vilken kvalitet som utfodras på grovfodret gör valet av kraftfoder enklare. Var lite extra uppmärksam på nitrat i grovfodret i år.

Dikor med begränsat antal ätplatser, kanske enbart utfodring i foderhäck.

Försök fördela kraftfodret på ett par utfodringstillfällen per dag. Ge gärna grovfodret först och vänta sedan en stund innan du fyller på med kraftfodret. Gör det bästa av situationen för att alla ska äta lika delar kraftfoder och grovfoder som planerat.

Ungdjur med mestadels halm

Om dina djur utfodras med en stor andel halm är det stor fördel om du kan mixa in kraftfoder tillsammans med halmen. Det gör totalmixen smakligare och ts-intaget högre. Därmed kan djuren fortsatt växa utan att tappa tillväxttakt. Melass är även bra att hälla över för att öka smaklighet och energitillförsel.

Släng inget grovfoder i onödan.

Använd SiloSolve för att minimera dina förluster. SiloSolve FC har en väldigt snabb process och ger ett lagringsstabilt ensilage efter bara ett par dagars ensilering vilket är bra om du behöver öppna silon snabbt efter inläggning. Vid varm väderlek tar fodret snabbare värme på foderbordet och förlorar då näring. Använd FreshFoss för att hålla grovfodret stabilt även vid utfodring sommartid.

Har du mjölkkor och ger mycket kraftfoder i dina automater?

Fundera på om det finns möjlighet att lägga mer foder på foderbordet för att jämna ut koncentrationsgraden på foderintaget och vommens pH över dygnet? Kraftfoderstationerna kan begränsa foderintaget dels genom konkurrens från andra djur men även tidsmässigt. Hur mycket kraftfoder har du möjlighet att utfodra i dina kraftfoderstationer?

Ha lite extra koll på ts-intaget

För att spara på grovfodret kan mängden på foderbordet behöva begränsas så de inte har fri tillgång över hela dygnet. Produktion/tillväxt går ofta bibehållas med hjälp av högre kraftfodergivor. Det är dock extra viktigt att  försöka uppskatta hur mycket de faktiskt äter när grovfodret inte serveras i fri tillgång.

Stötta vommen

Begränsa mängden stärkelse vid ökade kraftfodergivor. T.ex. genom att använda våra Rosa-foder. Mixa in vomskyddat fett som tillför mycket energi utan att belasta de fibernedbrytande mikroberna. Tillsätt vatten i mix om kraftfoder blandas in för att minska risken för sortering. Stötta gärna vomfunktionen extra med att tillsätta levande jäst eller vombuffer för att minimera pH-svängningar.

Allmänna råd

Ha helt enkelt lite extra koll när grovfodret ska begränsas. Daglig allmänstatus, vomfyllnad, idissling, brunster, hårrem, träckkonsistens, hälta, klövar är några exempel på vad som kan vara värt att ha ett extra vaksamt öga på. Idisslingstiden kan gå ner så länge som kon verkar må bra och fungera väl. Försök har visat att vommens pH kan behållas trots en minskad idisslingstid.

Praktiska råd om hur du väljer rätt foder utifrån din situation

 Klicka på tabellen för större text 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: