Rengöring & desinfektion

Rengöring för mjölkutrustning

DM Clean

Alkaliskt diskmedel för mjölkutrustning.

Fo-Cid

Syradiskmedel för mjölkutrustning.

Solox D

Syradiskmedel med desinficerande verkan.

Rengöring och desinfektion för stall & inredning

Kenosan

Effektivt och drygt skumrengöringsmedel som är enkelt att använda.

Allround Såpa

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner.

CID 2000

Rengöring för vattenledningar som avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar.

Virocid

Snabbverkande desinfektionsmedel för stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad.

Virkon® S

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel för desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.

Desinfektion

Stalosan F

  • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
  • Sänker andelen ammoniak
  • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner

Stalosan Grön

  • Tillåten att användas inom ekologisk produktion
  • Håller nere smittrycket i stallet
  • Lågt pH – jobbar med hudens eget försvar och binder ammoniak
Eko-logotyp

Stalosan Dry

  • Mjuk struktur och hög fuktabsorbtion
  • Lätt försurande – binder ammoniak
  • Hög djurkomfort och god stallmiljö