Rengöring & desinfektion

Rengöring för mjölkutrustning

DM Clean

Alkaliskt diskmedel för mjölkutrustning.

Fo-Cid

Syradiskmedel för mjölkutrustning.

Solox D

Syradiskmedel med desinficerande verkan.

Rengöring och desinfektion för stall & inredning

Kenosan - NYHET!

Effektivt och drygt skumrengöringsmedel som är enkelt att använda.

Allround Såpa

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner.

CID 2000

Rengöring för vattenledningar som avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar.

Virocid

Snabbverkande desinfektionsmedel för stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad.

Virkon® S

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel för desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.

Desinfektion

Stalosan Dry

  • Mjuk struktur och hög fuktabsorbtion
  • Lätt försurande – binder ammoniak
  • Hög djurkomfort och god stallmiljö

Stalosan F

  • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
  • Sänker andelen ammoniak
  • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner
  • Kan avändas till alla djurslag, även när djuren finns i stallet.