Rengöring & desinfektion

Rengöring för mjölkutrustning

DM Clean

Alkaliskt diskmedel för mjölkutrustning.

Fo-Cid

Syradiskmedel för mjölkutrustning.

Solox D

Syradiskmedel med desinficerande verkan.

Rengöring och desinfektion för stall & inredning

CID 2000

Rengöring för vattenledningar som avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar.

Allround Såpa

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner.

Virkon® S

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel för desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.

Virocid

Snabbverkande desinfektionsmedel för stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad.

Desinfektion

Stalosan Basic

  • Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö
  • Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste
  • Kan användas när det finns djur i stallet

Stalosan F

  • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
  • Sänker andelen ammoniak
  • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner
  • Kan avändas till alla djurslag, även när djuren finns i stallet.