Search
Close this search box.

.

.

Ett förlorat år – ett nytt på väg!

Visst kommer 2018 leva kvar i våra minnen länge. Det är inget snack om den saken. Den stora torkans år, ett förlorat år, om det så handlar om spannmåls eller vallskörd. Vallskördarna uteblev nästintill på flera håll. Vi fick vallinsådder som aldrig etablerade sig och därför fick ometableras helt och hållet. Vi fick börja tänka i nya banor, hitta nya fodermedel, hitta nya sätt att hantera denna brist.

Det må vara förmätet att säga, men det som skedde skedde, och det är inget vi kunde göra något åt i den givna situationen: väder gör som väder vill. Vi är fortfarande djupast påverkade av den uppkomna situationen, och ekonomin är ansträngd för alla. Men vad annat finns att göra än att blicka mot det kommande året.

Hur hanterar vi det med detta färskt i minnet?

Strategier har på många håll ritats upp och börjar nu verkställas i form av foderval och produkter för kommande säsong. Besluten faller på plats. Det är nödvändigt, t.ex. att ha en ordentligt utformad plan för att matcha rätt grovfoder med rätt djurgrupp. Det är i år en större utmaning än vanligt. Men det gör också att vi kan ha möjlighet att spetsa vår kompetens.

Med hjälp av grovfoderanalyser, välinventerade foderlager och med tungan rätt i mun kan vi i framtiden faktiskt gå från detta förlorade år med förnyade erfarenheter som ger ett bredare perspektiv på den egna verksamheten. Något som i längden kan driva företaget mot en förbättrad lönsamhet i det långa loppet.

Så hur tänker du inför nästa år?

Vågar vi gissa på en utökad vallareal? Det vore inte konstigt i så fall. Behovet finns. Du som låtit dina vallar ligga ett extra år, kommer att tänka dig för på grund av den minskade avkastningen. Med vårt vallfrökoncept Optivall hittar du den vallfröblandning som passar ditt geografiska läge, din produktion och framförallt intensiteten i din produktion.*

Framöver kommer vi att se fler som bättre tar tillvara varje kilo grovfoder på rätt sätt. Rätt sätt? Jo, det finns i alla fall ett bättre sätt: Genom att behandla vallskörden med SiloSolve, täcka med rätt plast och kapsla in värdet av den vall som är bärgad, styr du ensileringsprocessen istället för slumpen. Det är ett sätt att ta ansvar för vallskörden på absolut bästa sätt.
I de geografier som har möjlighet att odla majs, kommer vi troligen att få se en ökad sådd. Det är ett utmärkt sätt att sprida möjligheter och risker efter ett år som detta.

Nu börjar en ny härlig säsong, med nya härliga förutsättningar och utmaningar!

Vi gör det bra tillsammans!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: