Hur ska jag blanda och dosera SiloSolve?

Tabellen visar antalet påsar som ska lösas upp i behållaren, beroende på behållarens volym och vilken mängd vätska du önskar tillsätta per ton grönmassa. Utgå från maskinens doseringsutrustning när du väljer vilken vätskevolym som ska tillsättas per ton grönmassa. En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Utifrån detta kan du se i tabellen många påsar som ska blandas i din behållare så att du når rätt koncentration bakterier per ton grönmassa med din valda vätskevolym.

SiloSolve går att blanda till önskad dosering

Doseringsvolym,Behållarens volym, liter
liter/ton gm2004001000
4125
22410
14820

Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.