Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Alsikeklöver

Alsikeklöver som mellangröda är en kvävefixerande (2 år/flerårig) omtyckt art av pollinatörer. Med sitt långsammare växtsätt ger den mindre grönmassa än ex rödklöver. Dock fungerar den mycket bra vid låga fosforklasser och pH-värden. Arten klarar fuktiga förhållande, men är mindre bra på torka, och är ett huvudalternativ för klöverarter vid odling på mulljord. Om mellangrödan ska användas till utfodring tänk på att alsikeklöver kan vara känsligt och att ett för högt intag bland annat kan leda till ljuskänslighet och leverskador hos betande djur.

Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: