Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rödklöver

Rödklöver som mellangröda är kvävefixerande (2 år/flerårig) med ett snabbt och kraftigt växtsätt och djupt rotsystem. Rödklöver kan insåningsåret ge problem med skörd av huvudgröda. Pålroten angrips lätt av fusariumrotröta vilket påverkar härdigheten främst vid år 2-3. Mycket lateral rotbildning.

Rödklöver som ettårig mellangröda leder sällan till problem med fusariumrotröta den risken uppstår vid ökad vallålder. Dock skall tilläggas att där klöver odlas sker en infektion som bidrar med mer smitta i jorden. Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Föredrar jord med ett pH mellan 6,0-7,2 och är den klöversort som har störst total rotvolym av våra odlade klöverarter.
Rödklöver

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: