Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Kärringtand

Kärringtand är en kvävefixerande (2 år/flerårig) mellangröda med långsam etablering. Arten är därigenom mycket skonsam mot insåningsgrödan och rekommenderas till jordar med högre pH ca 6-7,5. Kärringtanden tolererar torka bra via sitt djupa rotsystem. I blandningar med andra arter som har snabb groning och utveckling bör utsädesmängden ökas. Fröplaceringen vid sådd kan läggas grundare för en snabbare uppkomst.

Angrips av Rhizoctonia och fusariumrotröta.

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: