1 sökresultat för havre - vaxtnaring

Växtlighet

Växtnäring

Mineralgödsel, gödning, kväve, NPK, MAP eller växtnäring. Kärt barn har många namn och innehållet måste variera beroende på odlingens inriktning.

Publicerad 5 september, 2018 10:08