1 sökresultat för vaxtodlingsbrev 2, 2018

Växtodlingsbrev 7, 2018

Svampbekämpning i betor - Alla tiders chans för etablering av höstraps i rätt tid - Ha fokus på plantantal och utsädesmängd i höstraps - Utsäde är i år inte betat mot rapsjordloppor - Var uppmärksam på sniglar även om det är torrt

Publicerad 13 augusti, 2018 3:20