Mellangrödor & fånggrödor

Mellangrödor är ett samlingsnamn för grödor som används mellan två huvudgrödor. Anledningen att använda dem kan vara många, en understödjande gröda, samla restkväve, tillföra kväve, fungera som ogräskonkurrent, öka mullhalten, förbättra markstrukturen, sanera mot skadegörare eller gynna våra nyttoinsekter. Det finns många arter som med olika odlingsförutsättningar passar till olika ändamål