Bättre vårsäd – steg för steg

Tillförsel av alla viktiga växtnäringsämnen från start är första förutsättningen för odlingssäkerhet och för en god skörd. Fattas ett växtnäringsämne hjälper det inte hur mycket det finns av de andra. Ladda ner vår guide om hur du får bättre vårsäd. 


Kategorier i: , , ,