Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev nr 4/2019

 • Ogräs i vårsäd
 • Ogräs i sockerbetor
 • Svampbekämpning i höstraps
 • Skadedjur i höstraps

Ogräs i vårsäd

I vårsäd ska du ha mest fokus på tvåhjärtbladiga ogräs med stor konkurrenskraft som bl.a. snärjmåra, dån, baldersbrå och pilört. De är viktiga att bekämpa men normalt också lätta att bekämpa. Där det förekommer åkerviol och veronika kan du ibland med fördel blanda i DFF – dock bara i vårkorn och vårvete. Du bör normalt vänta med ogräsbekämpning till att groning av dån och åkerbinda är avslutad och de största ogräset har fyra hjärtblad.

 

Där det förekommer rotogräs som tistel, åkerfräken och gråbo bör du vänta med ogräsbekämpningen tills även rotogräset har grott. För att säkra dig att tistlarna bekämpas bäst så skall de vara långt komna och de största skall vara 10 cm höga vid spruttillfället.

Gräs som renkavle och rajgräs skall alltid bekämpas eftersom de båda kan konkurrera våldsamt med kornet. Om du har mer flyghavre än du kan kontrollera det med att plocka, skall du göra en kemisk bekämpning i vårkorn och vårvete. Havre tål inte flyghavremedel.

Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda vårsädarterna:

Vårsäd: örtogräs, bred effekt

 • DC 14-23                              5,0-7,5 gr. Nuance WG + 0,1-0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass

(GoldPack)

Eller

 • DC 13-29                              0,5 l Zypar (inte i havre)

Eller

 • DC                              10-20 gr. Lancelot + 5 gr. Nuance Max + 0,1 l Herbinass

(OBS av efterföljande grödor och hantering av halm)

Vårkorn och Vårvete: gräsogräs

 • DC 13-30                              0,1 l Hussar Plus OD + 0,5 l SF SuperOlja 

eller

 • DC 13-30                              0,8-1,0 l Event Super + 0,5 l SF SuperOlja (Renkavle och flyghavre)

 

Åkertistel, åkerfräken och gråbo m.m. bekämpas med 1,0 l MCPA eller 2,0-2,5 l Ariane S efter DC 23.

Ogräs i sockerbetor

OBS! I de första veckor under groningen  skall man kolla efter angrepp av Trips. För bekämpning kan man använda 0,2-0,25 l Fastac 50 pr. ha.

Ogräsmedel och dosering skall alltid anpassas till ogräsets utveckling och växtförutsättningar, medan det skall vara mindre fokus på betornas storlek. Fortsätter de torra förhållandena, så bör ogrässprutningen utföras som morgonsprutning, eftersom ogräset är som mest följsamt vid denna tidpunkt av dagen.

Kom ihåg att när man använder Kemifam Power måste försurningsmedlet NovaBalance också användas. NovaBalance skall tillsättas i sprutan innan de övriga medlen.

Svenska Foder rekommenderar följande ogräsbekämpning i betorna:

1:a sprutning görs när de största ogräsen har hjärtblad, med:

 • 1,0 l Metafol 700 SC + 0,6 l Kemifam Power + 0,1 l Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha.

2:a sprutning görs 7-10 dagar efter första sprutning med

 • 0,75 l Metafol 700 + 0,6 l Kemifam Power + 0,1 l Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance +
  0,5 l SF SuperOlja pr. ha. Man kan enventuellt tillsätta 10 g Safari 50 WG

3:e sprutning görs 10-14 dagar efter andra sprutning, eller när nytt ogräs har grott med:

 • 0,75 l Metafol + 0,6 l Kemifam Power + 0,14 Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance +
  15 g Safari 50 WG + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha.

Eventuellt en 4:e sprutning ca. 10-14 dagar senare kan vara aktuell:

 • 30 gr. Safari + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha

Ogräsarter och medel

Där det förekommer mycket baldersbrå, bör vid de första sprutningarna användas den maximala doseringen på 1,0 l Metafol 700 pr. ha per gång, men kom ihåg att Safari också har god effekt på kamille.

Där det förekommer många svinmållor och/eller nattskatta, bör det vid andra och möjligen tredje sprutningen användas den maximala doseringen av Metafol 700 då dessa arter mognar relativt sent. Man kan eventuellt spara lite Metafol 700 till den fjärde sprutningen.

Om det förekokmmer vildpersilja, raps eller trampört rekommenderar vi att tillsätta 10 g Safari 50 WG per hektar vid de första två sprutningarna. Om Safari 50 WG skall bekämpa i synnerhet särjmåra tillsättes 10 g pr. ha Safari 50 WG vid andra och tredje sprutningen som står i standardlösningen.

Bekämpning av gräsogräs

Renkavle kan vara ett problem i betfält, och det finns också betfält där flyghavre och kvickrot finns i så stort antal att en kemisk bekämpning kan vara påkallat. Det finns två medel för bekämpning av gräs i betor Agil 100 EC och Select Plus.

Gräsogräs bör som utgångspunkt först bekämpas när man är färdig med den tvåhjärtbladiga ogräsbekämpningen. Men ett undantag är där det förekommer renkavle, som många gånger hinner sätta ax innan man har hunnit bekämpa det tvåhjärtbladiga ogräset. Här bör man vid 2 och/eller 3 ogräsprutningar tillsätta 0,25-0,35 l Agil 100 EC pr. ha. Vid misstanke om nedsatt känslighet hos renkavle använder man antingen 0,5-0,75 l Agil 100 EC + 0,1 l Herbinass eller 1,0-2,0 l Select Plus pr. ha i en separat sprutning 2 dagar innan den 3 ogrässprutningen med tvåhjärtbladiga medel för att få den optimala effekten.

Om det förekommer kvickrot bör detta bekämpas med en separat sprutning med 2,0 l Select Plus pr. ha. Sprutningen utförs vanligtvis cirka 8 dagar efter tredje sprutningen mot tvåhjärtbladiga ogräs, så gräset är färskt.

Oljetillsättning

Olja bör alltid tillsättas vid ogräsbekämpning i betfält, 0,5 l SF SuperOlja pr ha. Den aktuella doseringen hänger dock på temperaturen och planternas växtsätt. Om temperaturen är över 20oC och växtsättet är tunt, bör doseringen reduceras till ca 0,3 l SF SuperOlja pr ha, och vid temperaturer över 25oC bör man avvakta sprutningen tills temperaturen faller.

Svampbekämpning i höstraps

Vid svampbekämpning under blomning är målet bomullsmögel, svartfläcksjuka och gråmögel. Vi rekommenderar som utgångspunkt en sprutning i raps i full blom i stadie 65 med

 • 0,7-0,8 l Propulse SE 250 pr. ha

För att få god effekt på speciellt bomullsmögel är det avgörande att sprutning kommer i rätt tid:

 • Precis före de tappar de första kronbladen
 • När 50-60 % av blommorna i huvudskottet är öppna
 • Då marken ännu inte är HELT gul att se på

Normalt blommar rapsen i fyra veckor och effekten av en svampsprutning håller i cirka två veckor. Om du vill undgå risken för att komma för sent med en behandling kan du köra en delad behandling med annat preparat, och därmed skydda rapsen mot smitta under hela blomningsperioden. Notera dock att det är bara i få försök som man uppnår ett högre nettomerutbyte genom att utföra två behandlingar under blomning än efter en.

Risken för angrepp av bomullsmögel är kraftigt förhöjt om du tidigare har haft bomullsmögel under en lång och våt blomningsperiod. Den bästa behandlingstiden för att hindre angrepp av bomullsmögel är i full blom, dvs. När 50-60 % av blommorna på huvudskottet är öppna.

Svartfläcksjuka trivs bäst vid höga temperaturen och fuktigt väder. Den bästa tidpunkten för bekämpning av svartfläcksjuka är vid avblomningen.

Gråmögel trivs också i fuktigt väder. Gråmögel är en svaghetsparasit som gärna angriper försvagade plantor. Gråmögel bekämpas normalt på ett bra sätt vid sprutning i full blom.

Skadedjur i skidorna på höstraps

Under senare år har vi upplevt våldsamma angrepp av både blygrå rapsvivel och skidgallmygga, så det finns god grund till att vara uppmärksam på djuren i år igen. När rapsen börjar att blomma söker sig blygrå rapsvivel sig in till fälten. Finns det samtidigt ett angrepp av skidgallmyggan förvärras skadorna.

Skadedjur i rapsen under blomning kan bekämpas med antingen:

 • 0,3 l Biscaya OD 240 pr. ha eller
 • 0,3 l Fastac 50 EC pr. ha eller
 • 0,2 l Mavrik pr ha

Fastac 50 EC får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.

Mer om Blygrå rapsvivel

Den vägledande bekämpningströskeln för blygrå rapsvivel är 1-2 baggar per planta. Var uppmärksam på att baggarna lätt faller av när du rör plantorna, så det kan vara svårt att upptäcka dem.

Nackdelen med blygrå rapsvivel är att de båda lägger ägg i skidorna samt att de skapar infartsväg för skidgallmyggan.

När en skida blir angripen av blygrå rapsvivel ödelägger man omkring 25 procent av fröerna i skidorna, men utbytestappet kan bli ännu större, om skidorna får efterföljande besök av skidgallmygga eller om skidorna angrips av svamp efteråt.

 

Mer om skidgallmygga

Angrepp av skidgallmygga ses vanligen sent på säsongen, som många visna skidor med många små vita larver i. Skidorna spricker lätt upp. I de flesta marker kommer det primärt att vara gränsen av marken du hittar angrepp i. Skidgallmygga flyger ofta vid begynnande blomning och kan flyga i 3-4 dagar.

Bekämpning av skidgallmygga beror lite på om du har tidigare erfarenhet av angrepp på arealen. En kantbehandling kan ofta vara tillräcklig, men det kan vara nödvändigt att bekämpa skidgallmyggan mer än en gång.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: