Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Blommande träda som ekologisk fokusareal

I förgröningsstödet finns regler om att du ska ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Detta gäller dig som har mer än hälften av din jordbruksmark i slättbygd och vissa andra områden i Götaland och Svealand och har mer än 15 hektar åkermark. När du räknar ut hur mycket åkermark du har ska du räkna bort mark med permanenta grödor och permanent gräsmark.

Om du bestämmer dig för att ha Blommande träda ser det lite annorlunda ut.

– Blommande träda är mark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar, säger Johanna Öwall, Produktansvarig Växt i Svenska Foder.

– Växterna som sås måste finnas på Jordbruksverkets lista över godkända växter, fortsätter hon. De godkända växterna måste vara dominerande på arealen när de är etablerade men de får sås i blandning med andra växter, till exempel gräs. Vi har satt samman en viltblandning som vi kallar Viltmästarens Klövvilt som fungerar som blommande träda.

För blommande träda måste växterna vara etablerade senast den 15 juli. De får inte sås med avsikt för produktion. Marken ska hållas i träda till och med den 15 augusti. Du får inte använda växtskyddsmedel på trädan från och med den 1 januari till och med den 15 augusti.

– Eftersom Blommande träda har omräkningsfaktor 1,5, betyder det att 1 hektar blommande träda räknas som 1,5 hektar ekologisk fokusareal. Det är ett bra alternativ till hur man kan möta förgröningsstödet. Se över dina arealer och hitta marken som passar för detta, avslutar Johanna Öwall.

Rekommendation utsädesmängd 15 – 20 kg/ha
Viltblandningen Klövvilt komplettera eventuellt med rödklöver år 2. Omräkningsfaktor 1,5. Godkända arter måste vara dominerande men får sås i blandning med andra växter, t.ex. gräs. Får ej sås med avsikt för produktion. Marken ska hållasi träda t.o.m. 15/7. 1/1 t.o.m. 15/7 får växtskyddsmedel ej användas.

Fakta

Viltmästarens Klövvilt

 •  10 % Blålusern
 •  10 % Ängssvingel
 •  10 % Timotej
 •  10 % Eng. rajgräs
 •  10 % Rödklöver
 •  5 % Vitklöver
 •  10 % Rödsvingel
 •  10 % Honungsört
 •  5 % Cikoria
 •  5 % Blodklöver
 •  5 % Persisk klöver
 •  10 % Bovete

Omräkningsfaktor 1,5

 • Godkända arter måste vara dominerande men får sås i blandning med andra växter, t.ex. gräs.
 • Får ej sås med avsikt för produktion.
 • Marken ska hållas i träda t.o.m. 15/7.
 • 1/1 tom 15/7 får växtskyddsmedel ej användas.

 

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: