Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Fokus i Fält v 15 2020 – Om rapsodling, DFF och Tillväxtreglering

Just nu rör sig växtligheten i stora språng. Man kan se tillväxten för blotta ögat ute på fälten. Våren är här. Därför gäller det att ligga steget före. Svenska Foder levererar ett växtodlingsbrev via sin hemsida och via ett Nyhetsbrev direkt till din inkorg. Här berättar vi om vad som just nu är aktuellt, och hur vi kan göra för att förvalta vad vi har på fälten på bästa sätt. Nedan presenterar vi det senaste brevet som ett smakprov.

Aktuellt i rapsen

Det är stor skillnad på rapsfältens utveckling och på flera ställen är det sista chansen att bekämpa baldersbrå nu. En tumregel är att hittar du ½-1 baldersbrå per m2 bör du bekämpa dem.

Bilden till höger visar baldersbråplantor som är tydligt påverkade av en ogräsbehandling med Belkar på hösten. På sådana marker är det inte nödvändigt med en vårbekämpning av baldersbrå. Det är för sent att använda Galera och Korvetto i flera fält.

Under en period med goda tillväxtförhållanden och temperaturer över 12-15 °C kan baldersbrå bekämpas med:

  • 0,165 kg Matrigon 72 SG + 0,5 l Superolja pr. ha

Se till att inte spruta med Matrigon 72 SG efter de första gula kronbladen har visat sig, eftersom vi inte vill att bina tar det aktiva ämnet Clorpyralid med sig hem till honungen.

Rapsbaggar kommer normalt fram när de blir högre temperaturer. Det är egentligen bara då rapsen är i knoppstadiet då det lönar sig att bekämpa rapsbaggar.

Skadetröskeln på rapsbaggar vid ett normalt plantantal på 30-50 pl/m² är 8 pollenbaggar per planta i det tidigar knoppstadiet. I de senare knoppstadierna faller risken och därmed ökar trösklen till 10 rapsbaggar per planta. Både Mavrik och Biscaya kan användas. Vi rekommenderar att använda

  • 0,17 l Avaunt pr. ha eller
  • 0,2 l Mavrik pr. ha

och spara nyttjandet av Biscaya OD 240 till eventuell bekämpning av Blygrå Rapsvivel istället.

Är rapsen inte färdiggödslat bör den sista mängden kväve ges nu om den är i DC 55 eller mer.

DFF i vårkorn och vårvete efter sådd

Åkerviol

DFF har riktigt god effekt på åkerviol, våtarv, baldersbrå och veronika, och den har också dämpande effekt på andre tvåhjärtbladiga arter samt vitgröe.

DFF är ett jordmedel och har den största effekten om man sprutar på fuktig jord direkt efter sådd. Svenska Foder rekommenderar att man använder:

  • 0,1 l Sempra pr. ha från DC 11, för att uppnå bäst effekt.

Då DFF sprids tidigt kan resterande ogräsbekämpningen vänta till den första svampsprutningen.

En tidig sprutning med DFF kan speciellt också vara intressant i odling av vallfrö, där man vill bekämpa vitgröe, och i strategier där det ingår en sen sprutning med Zypar + MCPA 750 eller Ariane S.

Tillväxtreglering i höstsäd

Många höstsädsarealer såddes tidigt i en riktigt bra såbädd, och då vi upplevt en historiskt mild vinter på många håll i landet, ser vi på sina håll några fina och kraftiga höstsädsfält.

Höstvetefält med liggsäd 2019

Det är viktigt att understryka att en tillväxtreglering inte alltid leder till ett högt merutbyte men mycket ofta kommer det att vara en riktigt god försäkring mot tillexempel tidskrävande besvär i skörden och eller en hög vattenprocent. Hur stort behovet är för tillväxtreglering på en specifik areal hänger på flera faktorer:

  • Kvävenivån – en hög kvävenivå kommer att öka behovet att stärka strået.
  • Sortens stråegenskaper – sorternas specifika stråegenskaper kan hittas på https://www.svenskafoder.se/vaxtodling/
  • Såtidpunkt – en tidig sådd kommer i många fall ge en kraftigare och tätare gröda.
  • Plantantalet – ett högt plantantal kommer att medföra att planterna sträcker sig efter ljuset och blir för långa.
  • Fältets odlingshistorik – om man de senaste åren vid upprepade tillfällen har använt husdjursgödning på en areal, kommer man att kunna förvänta en efterverkning på denna gödsel.
  • Kvaliteten – du känner själv områdena på dina marker med håligheter med mera med ett relativt stort humusinnehåll och en större ”naturlig” försörjning av kväve och därmed ett större behov för tillväxtreglering.

Härutöver skall man självfallet alltid använda egna erfarenheter från tidigare år på de enskilda fälten när växtregleringsstrategin skall planeras.

Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda höstsädarterna:

 

Höstvete och                     DC 29-33      0,2-0,4 l/ha Moddevo (Moddus Start) eller

Rågvete:                           DC 30            0,2 l/ ha Sonis + 0,5 l Stabilan 750 SL

                                            DC 35-39      0,3 Trimaxx + 0,4 l Cerone

Höstkorn:                          DC 29-33      0,2-0,4 l/ha Moddevo (Moddus Start) eller

                                            DC 31-32      0,4-0,5 l/ha Trimaxx / 0,5 – 1,2 l/ha Terpal

                                            DC 37-47      0,2-0,4 l/ha Cerone

Höstråg:                            DC 25-32      1,0 l/ha Stabilan 750 SL + 0,25 l/ha Moddevo (Moddus Start)

                                            DC 35-39      0,5 l/ha Terpal

Moddevo är identisk med Moddus Start och Sonis är identisk med Moddus M. Tillväxtreglera inte om grödan är stressad och blanda inte med gräsogräsmedel, eftersom detta kan påverka plantan kraftigt.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: