Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Fokus i fält v 16 2020 – Rätt beslut i rätt tid

Hur möter du växtlighetens kraft?

Rätt beslut i rätt tid gäller när det växer som mest. Ge din gröda förutsättningar med Profi – borbrist är vanligt efter mycket regn och vårtorka. Det är inte bara dina grödor som växer, även ogräs och svamp. Se upp med renkavle och flyghavre i höstsäd och tidig svamp i höstraps. Vi tipsar också om hur du bäst ogräsbekämpar före uppkomst i betor, åkerböner och ärter. Men först en korrigering!

Korrigering: I Fokus i fält v 15 skrev vi att tillväxtreglering i höstvete och rågvete kan användes 0,2-0,4 l/ha Moddevo (Moddus Start). Var uppmärksam på att du bara får använda 0,3 l/ha Moddevo i höstvete. Läs alltid på etiketten.

Renkavle i höstvete

Flyghavre och Renkavle i höstsäd

Det är strax sista chansen att bekämpa flyghavre och renkavle i höstkorn, rågvete och höstråg med Event Super. Event Super får i dessa grödor användas till DC 30.

Svenska Foder rekommenderar:

  • 0,8-1,0 l Event Super + 0,5 l Super Olja pr. ha

I höstvete kan Event Super användas till DC 37.                                                                                                                                                                            

Kom ihåg Profi bor till höstraps

Höstraps är känslig för borbrist. Bor kan urlakas från jorden. Och med tanke på det omfattande regnandet under höst och vinter, har vattengenomströmningen i jorden varit större, och har även påverkat vattenlösliga näringsämnen som t.ex. bor. Särskilt en torr vår kan det ge risk för borbrist, efter

Mjöldagg i höstkorn

som bor transporteras passivt in i rötterna tillsammans med markvattnet. Det är störst risk för borbrist i känsliga grödor som betor, höstraps och andra korsblommiga grödor.

 

Svenska Foder rekommenderar:

  • 1,0-2,0 l/ha Profi Bor 

Tidlig svamp i höstsäd

Du bör hålla ett öga på tidiga angrepp av rost och mjöldagg i de mottagliga höstsorterna. Huvudrekommendationen i T1-sprutningen är att använda Folicur Xpert som både har god effekt på rost, mjöldagg och sköldfläcksjuka i höstkorn. Alternativ kan användas Comet Pro som har god effekt på rost, men finns det också mjöldagg får man tillsätta ett mjöldaggmedel som t.ex. Forbel eller Flexity. Vid kraftiga angrepp används Talius som blandningspartner.

Svenska Foder rekommenderar i höstsäd:

Gulrost i höstvete

 

0,4 l Folicur Xpert (rost och sköldfläcksjuka)

+ 0,15 l Talius (vid mycket mjöldagg)     

Det är bra att kombinera tidig svampbekämpning, tillväxtreglering och mikronäringsämne i en sprutning nu.

Se våra rekommendationer vad gäller tillväxtreglering i Fokus i Fält v 15 2020                    

 

 

Ogräsbekämpning före uppkomst i Betor, Åkerböner/Ärter        

Sprutning före uppkomst ger bättre flexibilitet i uppföljande sprutning.

I sockerbetor är det möjligt att använda Centium 36 CS precis efter sådd och har nu under flera år visat sig vara ett bra medel för ogräsbekämpning i Betor. Centium 36 CS har god effekt på bl.a. snärjmåra, våtarv, vildpersilja, lomme och svart nattskatta. Därutöver är den en effektförstärkare på flera andra arter som t.ex. pilört.

Skadad Sockerbeta av Centium 36 CS
  • 0,1-0,15 l Centium 36 CS pr. ha rekommenderar vi senast före uppkomst

Undvik sprutning precis före ett kraftigt regn, liksom i kallt väder vid groning – det kommer att ge lätt färgning efter användning av Centium 36 CS. Undvik överlappning vid vändtegen, eftersom en dubbeldos kan göra att betorna helt stannar i tillväxt. Centium 36 CS innehåller 360g/l Klomazon.

I Åkerböner och Ärter kan du också använda Centium 36 CS för uppkomst och här rekommenderar vi 0,2 l per ha. En annan möjlighet är 0,9 l Fenix per ha (+0,75-0,95 l Glyphomax 480). Fenix har bra effekt på åker- kål/senap, spillraps, åkerförgätmigej, våtarv, svinmålla, lomme, rödplister mv. Bästa effekt uppnås när jorden är fuktig.

 

                

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: