Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Fokus i Fält v 17 – Hjälp grödan på traven!

I veckans nyhetsbrev talar vi ogräs i vårsäd, svampbekämpning i höstraps och mikronäringsämnen – igen: de är viktiga i alla grödor! God läsning!

Ogräs i vårsäd

I vårsäd ska du ha mest fokus på tvåhjärtbladiga ogräs med stor konkurrenskraft som bl.a. snärjmåra, dån, baldersbrå och pilört. De är viktiga att bekämpa men normalt också lätta att bekämpa. Där det förekommer åkerviol och veronika kan du ibland med fördel blanda i 0,05-0,1 l DFF – dock bara i vårkorn och vårvete. Du bör normalt vänta med ogräsbekämpning till att groning av dån och åkerbinda är avslutad och de största ogräset har fyra hjärtblad.

Där det förekommer rotogräs som tistel, åkerfräken och gråbo bör du vänta med ogräsbekämpningen tills även rotogräset har grott. För att säkra dig att tistlarna bekämpas bäst så skall de vara långt komna och de största skall vara 10 cm höga vid spruttillfället.

Gräs som renkavle och rajgräs skall alltid bekämpas eftersom de båda kan konkurrera våldsamt med kornet. Om du har mer flyghavre än du kan kontrollera det med att plocka, skall du göra en kemisk bekämpning i vårkorn och vårvete. Havre tål inte flyghavremedel.

Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda vårsädarterna:

Vårsäd: örtogräs, bred effekt

 • DC 14-23                5,0-7,5 gr. Nuance WG + 0,1-0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass (GoldPack)

 Eller

 • DC 13-29                 0,5 l Zypar (inte i havre)

 Eller

 • DC                            10-20 gr. Lancelot + 5 gr. Nuance Max + 0,1 l Herbinass

(OBS av efterföljande grödor och hantering av halm.)

Vårkorn och Vårvete: gräsogräs

 • DC 13-30                  0,1 l Hussar Plus OD + 0,5 l SF SuperOlja 

eller

 • DC 13-30                  0,8-1,0 l Event Super + 0,5 l SF SuperOlja (Renkavle och flyghavre)

Åkertistel, åkerfräken och gråbo m.m. bekämpas med 1,0 l MCPA eller 2,0-2,5 l Ariane S efter DC 23.

Svampbekämpning i höstraps

Vid svampbekämpning under blomning är målet bomullsmögel, svartfläcksjuka och gråmögel. Vi rekommenderar som utgångspunkt en sprutning i raps i full blom i stadie 65 med:

 • 0,7-0,8 l Propulse SE 250 pr. ha

För att få god effekt på speciellt bomullsmögel är det avgörande att sprutning kommer i rätt tid:

 • Precis före de tappar de första kronbladen
 • När 50-60 % av blommorna i huvudskottet är öppna
 • Då marken ännu inte är HELT gul att se på

Normalt blommar rapsen i fyra veckor och effekten av en svampsprutning håller i cirka två veckor. Om du vill undgå risken för att komma för sent med en behandling kan du köra en delad behandling med annat preparat, och därmed skydda rapsen mot smitta under hela blomningsperioden. Notera dock att det är bara i få försök som man uppnår ett högre nettomerutbyte genom att utföra två behandlingar under blomning än efter en.

Risken för angrepp av bomullsmögel är kraftigt förhöjt om du tidigare har haft bomullsmögel under en lång och våt blomningsperiod. Den bästa behandlingstiden för att hindre angrepp av bomullsmögel är i full blom, dvs. När 50-60 % av blommorna på huvudskottet är öppna.

Svartfläcksjuka trivs bäst vid höga temperaturen och fuktigt väder. Den bästa tidpunkten för bekämpning av svartfläcksjuka är vid avblomningen.

Gråmögel trivs också i fuktigt väder. Gråmögel är en svaghetsparasit som gärna angriper försvagade plantor. Gråmögel bekämpas normalt på ett bra sätt vid sprutning i full blom.

Det är många som talar om borbrist i år pga den blöta vintern som har urlakat jorden på bor. Lägg eventuellt med 0,5-.0,1 l Profi Bor 150 per ha i din svampbehandling. Ett annat diskuterat ämne är kvävegiva vid svampbehandling. Det är inte något Svenska Foder generellt rekommenderar. Men om man vill försöka kan cirka 10 kg Urea användas eller flytande kväve svarar till 15-20 kg kväve/ha. Spridning av kväve ger alltid en liten risk för brännskador på plantorna och det gäller också då man använder bor i full blomning.

Mikronäringsämnen är viktiga i alla grödor

Alla grödor har behov för 17 olika näringsämnen och alla har betydelse för att grödan uppnår den optimala tillväxten och därmed utbyte och kvalitet. De 17 näringsämnena kan delas in i två grupper. Det är makronäringsämnen som plantan skall använda mycket kg/ha för att gro och utveckla sig, och det är mikronäringsämnen, som plantan bara skall använda några få gram och upp till 1000 gra/ha för att gro optimalt. Även om det är frågan om mycket små mängder, ingår näringsämnena i viktiga processer i plantan. De mikronäringsämnen som man ofta ser problem med i jordarna är mangan, koppar, bor och zink. I nedanstående tabell kan du se grödans relativa behov för det enskilda mikronäringsämnet.

Grödans relativa behov för mikronäringsämne

Gröda/

Näringsämne

Bor, B

50-100 gr/ha

Mangan, Mn

500-1000 gr/ha

Zink, Zn

300-500 gr/ha

Koppar, Cu

50-100 gr/ha

Molybden Mo

4-8 gr/ha

Vete+++++++++++++++++
Korn++++++++++++++
Majs++++++++++++++
Raps++++++++++++++++
Sockerbetor+++++++++++++++++++
Potatis+++++++++++++

Stort behov: +++++, mindre behov: +

Alla näringsämnen finns i jorden, men inte alltid i tillgänglig form, så att plantrötterna kan ta upp dem. Tillförsel av mikronäringsämnen i jorden kan någon gång avhjälpa problemet, men om orsaken till bristande upptag i plantan beror på jordens beskaffenhet (humusinnehåll/jordtyp/vattenRt/temperatur osv.) kommer näringsämnena troligtvis istället bindas till jordpartiklarna och inte vara tillgängligt för plantan. Den säkraste och mest effektiva sättet att hålla sina grödor välförsörjda med mikronäringsämnen under säsongen är därför att spruta ut en liten mängd vid flera tillfällen.

Plantan kan inte spara ett lager av mikronäringsämnen till perioder då det finns brist, så därför hjälper det inte att gå upp i dos. Istället skall näringsämnen tillföras i passande mängd flera gånger under loppet av en säsong. Tillförsel av mikronäringsämnen skall ses som en försäkring emot brist i plantan. Vid synliga bristsymptom på plantan har den redan hämmad i tillväxten.

Det skall vara enkelt att ge grödorna mikronäringsämnen och du behöver inte komma ihåg vilka grödor som behöver vilka näringsämnen.

Vid förebyggande av manganbrist i alla grödor används:

 • 1-2 l Profi Mangannitrat 235 ha 1-3 gånger i bestockningsstadiet

Från slutet av bestockningsstadiet och fram till mognaden används ett av blandningsprodukterna.

 • I alla grödar kan används 1-2 l Norotec Universal pr. ha 1-3 gånger. På svart sandig eller humusrik jord kan det i vete och korn vara relevant att tillföra 0,5-1 l Norotec Koppar pr. ha 1-3 gånger under loppet av säsongen för att motverka kopparbrist
 • I höstraps kan används 1-2 l Norotec Raps pr. ha 1-3 gånger. För at motverka borbrist används 1-2 l Profi Bor 150 1-3 gånger under loppet av säsongen.
 • I majs kan används 1-2 l Norotec Universal pr. ha 1-3 gånger eller 1-2 l Profi Mangannitrat 235, 1-2 l Profi Bor 150 och 1-2 l Norotec Zink pr. ha 1-2 gånger.

I nedanstående tabell ser du en översikt över skilda mikronäringsprodukter från Svenska Foder

Gram pr. liter/kg
ProduktNSMgBMnCuZnKMoKommentarer 
Profi Mangannitrat 235119   235    Alla grödor 
Profi Bor 15050  150     Alla grödor 
Norotec Koppar6027   84   Alla grödar 
Norotec Zink5635    145  Alla grödar 
Norotec Universal501436512149200,3Alla grödor 
Norotec Raps462818447   3Raps 
Epso Mikrotop 120901010    Alla grödor 

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: