Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ge plantan rätt förutsättningar

Håkan Lindqvist, Tegens gård i Bjärsjölagård i Skåne är noga med sin konventionella växtodling. Han tror på att arbeta på lång sikt med en varierad växtföljd, samtidigt som man ska se till att grödan får utnyttja all den potential som finns. Det gör man genom rätt insatser. Både när det gäller näring och växtskyddsinsatser. Tegens gård fick bra skördar 2019, precis som många andra – det var tur att det kom ett bra år, efter det katastrofala 2018.

– Jag är jättenöjd med skörden i fjol. Vi tog 13,75 ton socker/ha – exceptionellt hög sockerskörd – rapsen snittade 4,9 ton/ha, vete 10 ton/ha och kornet 8 ton/ha. Det är mellanbygd här, och vi kommer inte nå de allra högsta skördarna – så vi får helt enkelt göra det bästa av situationen, och i fjol tycker jag vi gjorde det riktigt bra.

Känn dina fält

A och o för en lyckad växtodling är att själv kontrollera av vad som händer i fält enligt Håkan: att helt enkelt bilda sig en egen uppfattning, även om han givetvis lyssnar på rådgivare.

– Det är jag som fattar beslutet. Då måste jag känna mina fält. Under växtsäsongen är jag ute jämt och skannar av tillståndet i marken, för att kunna göra mig en klar uppfattning om vilka insatser som behövs utföras.

Skydda flaggbladet med rätt preparat

– Bekämpning av svampsjukdomar kräver tajming. Svampsjukdomar bygger på en stressad gröda, antingen för kallt eller för varmt, samt hur tät grödan är. Det är flaggbladet som ska skyddas på veteplantan. Då måste man vara på hugget, känna sina fält och se till att komma ut i rätt tid – annars tappar man mycket i skörd.

2019 svampbehandlade Håkan Lindquist både korn och vete med Ascra Xpro med god effekt, med tanke den goda skörden. Ett år då svampsjukdomstrycket var så högt som 2019, skyddar en välplanerad och korrekt utförd svampbehandling grödans skördepotential.

Ascra Xpro tillhör en ny generation svampmedel som slår ut svampsjukdomarna på ett effektivare sätt än tidigare. De aktiva substanserna i produkten verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. Ascra Xpro skall sättas in vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar effekten.

Ge grödan förutsättningar för hög skörd

– Jag tror på att ge grödan de bästa möjliga förutsättningarna, både för hållbarheten i marken och för ekonomin på sista raden. Att göra rätt insatser, och se till att dessa insatser utnyttjas fullt ut i växten. Vad är det för mening med att gödsla för en hög skörd, om svampsjukdomen gör att växten inte fullt ut kan utnyttja näringen?

Tegens gård, Bjärsjölagård:

  • Drivs av Håkan och Christina Lindqvist
  • 220 hektar odlad mark
  • Växtföljd – höstraps, höstvete, socker-
    betor, vårkorn, och en mindre vallodling som snurras runt på fem år.
  • Väljer att plöja då det krävs. Annars för raps, kultivator med 20-25 cm bearbetning eller för vete 18 cm bearbetning.

Fakta Ascra® Xpro:
Ascra® Xpro innehåller tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper för bättre effekt och bästa resistensprofil. Ascra® Xpro har visat mycket god effekt mot viktiga svampsjukdomar och höga merskördar i försök och i praktiken. Innehåll Ascra® Xpro 65 g/l bixafen, 130 g/l protiokonazol och 65 g/l fluopyram.

Att bruka jorden handlar om långsiktighet

”Att löpande utföra jordförbättrande insatser har varit en viktig del i arbetet här på gården. Jag har alltid varit noga med att arbeta med rätt tillförsel av näring – med hjälp av markkarta – något som kan ge en bra gröda i slutändan. Kalka har jag gjort under flera år, och på så sätt fått en större jämnhet på mina fält. Att göra dessa insatser innebär att man gjort vad man kan för att förbättra resultat. Enskilda insatser kan aldrig vara långsiktiga, även om de visst kan genererar tillfälliga resultat. Men som lantbrukare ska man vara med i långa loppet. Då måste man ta vara på sin närmiljö.”

Håkan Lindqvist

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: