Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Marknadsorientering 3 maj 2019

Rapsmarknaden är avvaktande, utbudet hålls tillbaka, eftersom de europeiska lantbrukarna fortsatt väntar på högre priser. Dåliga crush margins för oljekvarnarna ger svagare efterfrågan.Trots detta har vi sett en svag stigning på priset de senaste två veckorna, pga en stärkt dollar och ökande torkrisk i Europa.

Väderutsikten talar om förändring i vädret och möjlighet för lokal nederbörd de kommande veckorna, som kommer att vara avgörande. Även torrt i Australien, där sådden så smått är på väg att komma igång. Dock visar väderutsikten nederbörd under kommande period. I Ukraina rapporteras det om bra väderlek och goda växtförhållanden.

Kanadensiska statCan kom under veckan med estimater för arealer till kommande säsong, där de kanadensiska farmarna förväntar att ersätta 6,6% av rapsarealen med vete eller majs pga. Kinas importstopp av raps. Det påverkar inte Europa direkt, men indirekt när nu Kina förmodas importera från annat ursprung – där Ukraina och Australien ligger närmst till hands.

Korrelerande marknader

I grunden finns inga ändringar på palmolja, fortsatt stor produktion och stigande efterfrågan. Vi har de senaste två veckorna sett fallande priser på Sojaolja, som följd av fondernas ökade short position.

Inga nyheter från förhållandet mellan USA och Kina, som har avtalat ett möte i Beijing denna vecka, där förhandlarna kommer att träffas ännu en gång. Argentina har skördat 50 % av Sojabönarealen med bra utbyten och fint väder. Fortsatt problem med vädret i USA som försenar majssådden, vilket bör betyda ökade sojaarealer.

Råolja

Marknaden är för närvarande svag på försörjning på grund av osäkerhet i Nigeria, Libyen och Venezuela och pga, plus USA: s budskap att skärpa sanktionerna mot Iran. Trots detta fortsätter de amerikanska lagren att växa.

Valuta

Stark amerikansk ekonomi, där framtiden är oklar i Europa pga. uppskjutningen av Brexit till oktober.
Förväntningar

På gammal skörd är vi fortsatt neutrala. På ny skörd finns det fortsatt potential för stigande priser, men som vi beskriver ovan är efterfrågan svag pga. dåliga crush margins, vilket kan pressa priserna på rapsfrö, speciellt om Kanada-Kina-förhållandet förbättras.

 

Friskrivningsklausul: Informationen i denna marknadskommentar är utarbetad av DLG som inte påtar sig något ansvar för eventuella transaktioner som utförs på grundval av informationen – även vid de tillfällen då det gäller eventuella fel eller utelämnad information. Marknadskommentarerna speglar DLGs bedömning vid en viss tidpunkt, och denna bedömning kan därefter ändras utan föregående meddelande. Kommentaren ska inte tolkas som ett erbjudande eller en rekommendation för köp eller försäljning.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: