Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Marknadsorientering Spannmål 23 januari 2019

World Economic Forums årsmöte har startat i den schweiziska bergsbyn Davos med deltagare med närmare 1400 av världens ledande forskare, branschmänniskor och stats- och regeringschefer. En lång rad ”stora kanoner” som Donald Trump, de högsta ledarna i Kina, Indien och Ryssland, Emmanuel Macron och Theresa May lyser visserligen med sin frånvaro, men bilden är icke desto mindre kristallklar: Tron på tillväxten i den internationella ekonomin har fallit dramatiskt i hela världen.

Andelen av de globala toppcheferna som förväntar en förbättrad tillväxt i världsekonomin de kommande 12 månaderna har sjunkit från 57 % 2018 till 42 % och knappt sex av tjugo förväntar en tillbakagång i tillväxten mätt på BNP – det samma gällde bara en av 20 under föregående år.

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner och VD för det brittiskt-amerikanskt multinationellt revisions- och konsultföretaget PwC:s danska del säger följande om bakgrunden till tillbakagången i tron på världsekonomin:

-Vi har under föregående år upplevt en väsentlig upptrappning av handelskriget mellan USA och Kina, osäkerhet om utfallet i Brexit, oro gällande regeringarna i länder som Sverige, Tyskland och Frankrike, liksom att det varit en stor osäkerhet om stabiliteten i utvecklingsländer som t. ex. Argentina och Turkiet.

Ett direkt sammanhang mellan rapporterna från Davos och prisutvecklingen på spannmålsmarknaden finns naturligtvis inte, men psykologin kommer i ett eller annat format att påverka stämningen i spannmåls- och råvarumarknaden och troligen också i alla andra marknader.

Reducering av volymer i Svarta Havs-regionen

Det ser ut att bli stramare försörjning av spannmål från Ryssland. Men även den ukrainska marknaden stramar åt, eftersom cirka 84 % av deras exportprogram för vete redan är genomfört. I Ryssland går den senaste diskussionen ut på att lantbruksministern avser att hålla de inhemska priserna stilla genom att subventionera järnvägstransporter för att underlätta att varor från bl.a. Sibirien till hemmamarknadsdestinationer i det centrala Ryssland kommer fram. Det talas om fortsatta begränsningar i landets export av vete och det rapporteras att Russian Grain Union arbetar i kulisserna för att införa exportkvoter, där ryska firmor förmodas bli favoriserade.

Ryssland har vid utgången av december månad exporterat 25 miljoner ton vete och i januari blir det nog exporterat ytterligare 2 till 2,4 miljoner ton. Ryska ämbetsmän har länge rapporterat att man ska exportera ytterligare 10 miljoner ton vete under det första halvåret 2019. Mer och mer pekar därför på att det mycket snart blir nödvändigt med officiella begränsningar i exporten, om landet inte skall torrläggas på vete. Priserna på ryska varor fortsätter i uppåtgående riktning och det utmanar myndigheterna och den inhemska ryska marknaden, där man kämpar med att begränsa prisökningen på basvaror på nationellt plan. Inga konkreta exportbegränsningar är dock ännu rapporterade från officiellt håll.

Strategie GrainI sin månatliga rapport för utbud och efterfrågan höst 2018 justeras EUs produktion, förbrukning, import, export och slutlager för vete, korn och majs. I rapporten kommer de också med sin första uppskattning för hösten 2019. Lägg märke till en förväntad ökning i produktionen över hela linjen och en förväntad ökning av slutlagerna för både vete och korn. Siffrorna är i miljoner ton:

Bild på en tabell om Strategie Grain - Vete

Bild på en tabell om Strategie Grain-Korn

Bild på tabell Strategie Grain-Majs

Kan man vara optimistisk kring prisutvecklingen för spannmål för skörd 2018

Under kommande period kan man se tecken på en försiktig optimism för prisutvecklingen för spannmål gällande skörden för 2018. Däremot ser utsikterna för skörd 2019 lite sämre ut.

Ansvarsfriskrivning
Informationen i denna marknadskommentar är utarbetad av DLG som inte tar på sig något ansvar för eventuella transaktioner som gjorts på bakgrund av denna information som följd av eventuella fel eller utelämnanden. Marknadskommentarerna avspeglar DLGs värdering vid en bestämd tidpunkt, och denna värdering kan förändras utan förvarning. Kommentaren ska inte tolkas som ett erbjudande eller en rekommendation för köp eller försäljning. 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: