Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ogräs, ogräs, ogräs – hur gör vi? – Fokus i fält v 18

Denna vecka talar vi intensivt om ogräs i: sockerbetor och åkerböner efter uppkomst och i fodermajs och ärter. 

Ogräs i sockerbetor efter uppkomst

Ogräsmedel och dosering skall alltid anpassas till ogräsets utveckling och växtförutsättningar, medan det skall vara mindre fokus på betornas storlek. Fortsätter de torra förhållandena, så bör ogrässprutningen utföras som morgonsprutning, eftersom ogräset är som mest följsamt vid denna tidpunkt av dagen.

Sockerbetor

Kom ihåg att när man använder Kemifam Power måste försurningsmedlet NovaBalance också användas. NovaBalance skall tillsättas i sprutan innan de övriga medlen.

Svenska Foder rekommenderar följande ogräsbekämpning i betorna:

1:a sprutning görs när de största ogräsen har hjärtblad, med:

 • 1,0 l Metafol 700 SC + 0,6 l Kemifam Power + 0,05 l Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha.

2:a sprutning görs 7-10 dagar efter första sprutning med

 • 1,0 l Metafol 700 + 0,6 l Kemifam Power + 0,10 l Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance +
  0,5 l SF SuperOlja pr. ha. Man kan enventuellt tillsätta 10 g Safari 50 WG

3:e sprutning görs 10-14 dagar efter andra sprutning, eller när nytt ogräs har grott med:

 • 1,0 l Metafol + 0,6 l Kemifam Power + 0,14 Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance +
  15 g Safari 50 WG + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha.

Eventuellt en 4:e sprutning ca. 10-14 dagar senare kan vara aktuell:

 • 30 gr. Safari + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha

OBS Kemifam Power sista användning 2020

Produkternes starka och svaga effekter:

  Kemifam Power Metafol 700 SC Safari Tramat SC 500
Åkersenap XXXX XX XXXX XX
Åkerviol XXX XXX XX XX
Snärjmåra XX X XXXX XXXX
Vitgröe X XXX X XXX
Pilört, åker XXXX XXX XXX XXXX
Förgätmigej XXX XXX XXX X
Våtarv XXXX XXXX X XXXX
Pipdån XXX XXXX XXXX X
Skatnäva XX XX X XX
Vildpersilja X XX XXX X
Svinmålla XXXX XXXX X XXX
Lomme XXXX XXX XXXX XXX
Baldersbrå XXX XXXX XXXX X
Jordrök XXX XX XX XXX
Raps XXX XXX XXXX XXX
Rödplister XXXX XXXX XXX XX
Åkerbinda XX XX XX XXX
Nattskatta XXX XXXX XXXX XXX
Näva XX X XXX XXX
Trampört X XXX XXX XX
Veronika XXXX XXX XX XXX

Mycket bra XXXX, Bra XXX, Medium XX, Dålig X

Ogräsarter och medel

Där det förekommer mycket baldersbrå, bör vid de första sprutningarna användas den maximala doseringen på 1,0 l Metafol 700 pr. ha per gång.

Där det förekommer många svinmållor och/eller nattskatta, bör det vid andra och möjligen tredje sprutningen användas den maximala doseringen av Metafol 700 då dessa arter mognar relativt sent. Man kan eventuellt spara lite Metafol 700 till den fjärde sprutningen.

Om det förekokmmer vildpersilja, raps eller trampört rekommenderar vi att tillsätta 10 g Safari 50 WG per hektar vid de första två sprutningarna. Om Safari 50 WG skall bekämpa i synnerhet särjmåra tillsättes 10-15 g pr. ha Safari 50 WG vid andra och tredje sprutningen som står i standardlösningen.

Bekämpning av gräsogräs

Renkavle kan vara ett problem i betfält, och det finns också betfält där flyghavre och kvickrot finns i så stort antal att en kemisk bekämpning kan vara påkallat. Det finns två medel för bekämpning av gräs i betor Agil 100 EC och Select Plus.

Gräsogräs bör som utgångspunkt först bekämpas när man är färdig med den tvåhjärtbladiga ogräsbekämpningen. Men ett undantag är där det förekommer renkavle, som många gånger hinner sätta ax innan man har hunnit bekämpa det tvåhjärtbladiga ogräset. Här bör man vid 2 och/eller 3 ogräsprutningar tillsätta 0,25-0,35 l Agil 100 EC pr. ha. Vid misstanke om nedsatt känslighet hos renkavle använder man antingen 0,5-0,75 l Agil 100 EC + 0,1 l Herbinass eller 1,0-2,0 l Select Plus pr. ha i en separat sprutning 2 dagar innan den 3 ogrässprutningen med tvåhjärtbladiga medel för att få den optimala effekten.

Om det förekommer kvickrot bör detta bekämpas med en separat sprutning med 2,0 l Select Plus pr. ha. Sprutningen utförs vanligtvis cirka 8 dagar efter tredje sprutningen mot tvåhjärtbladiga ogräs, så gräset är färskt.

Oljetillsättning

Olja bör alltid tillsättas vid ogräsbekämpning i betfält, 0,5 l SF SuperOlja pr ha. Den aktuella doseringen hänger dock på temperaturen och planternas växtsätt. Om temperaturen är över 20oC och växtsättet är tunt, bör doseringen reduceras till ca 0,3 l SF SuperOlja pr ha, och vid temperaturer över 25oC bör man avvakta sprutningen tills temperaturen faller.

Ogräs i majs

Rena majsfält ger större utbyte

Med stigande jordtemperaturer har majssådden nu på allvar kommit igång. Det är viktigt att majsodlingen lyckas med ett högt utbyte och en prima kvalitet. Det kräver marker utan ogräs.

Ogräs före uppkomst: Före majsens uppkomst och vi understryker före majsen uppkomst, kan det ogräs som kommit upp som t.ex. Vitgröe bekämpas med 1,0 l Glyphomax HL 480 per ha. En Glyphomax-behandling före uppkomst ger ”lite mer luft” om vädret spelar spratt när bladsprutningen skall göras.

När jordtemperaturen först är stabilt stigande, gror majsen relativt snabbt, vilket man ska vara mycket uppmärksam på, om man väljer att starta ogrässtrategin med Glyphomax.

Ogräs efter uppkomst: Generellt skall ogräs i majs bekämpas när det är smått och det vill säga max 1-2 örtblad

 • 1:a sprutningen kommer vanligtvis komma 12-16 dagar efter sådd. Som i många andra sprutsituationer är det bättre att komma en dag för tidigt än en dag för sent
 • 2:a sprutningen utförs 10-14 dagar efter och senast när nyuppkomna ogräset har 1-2 örtblad.

Olika ogrässtrategier i majs

DC 00           1,0 l Glyphomax HL 480

1:a sprutning: 50 gr. MaisTer+0,67 l MaisOil+0,5 l Border 100 SC + 0,15 Starane 333 HL

Vid Skatnäva och Mjuknäva ersätts Starane av 5,6 gr. Harmony SX.

2:a sprutning: 50-100 gr MaisTer + 0,67-1,33 l MaisOil + 0,5 l Border 100 SC

Högsta MaisTer-dosering vid kvickrot, åkertistel och gråbo.

 • Om majsens tillväxt har avstannat på grund av kyla, kan man vanligen fortsätta den planerade ogrässtrategin. Det kan dock förekomma ljusa fläckar på bladen som är övergående.
 • Om växten (vaxskiktet?) och bladkanterna på majsen är direkt skadade, bör sprutningen vänta tills det kommer ljummare väderlek och tillväxten har kommit igång igen.

Ogräs i åkerböner efter uppkomst

 I åkerböner används efter uppkomst 0,6 kg Basagran SG pr. ha mot örtogräs i DC 11-18.

Gräsogräs bekämpas när gräsogräset har 2-4 blad med 0,8-1,0 l Select Plus pr. ha. Är problemet kvickrot används högsta dos.

Ogräs i ärter

Ogräs i ärter kan bekämpas innan uppkomst med 0,9 l Fenix + 0,5 l SuperOlja pr. ha.

Efter uppkomst används 0,6 kg Basagran SG pr. ha. Har man inte använt Fenix innan uppkomst kan man tillsätta 0,35 l Fenix pr ha tillsammas med Basagran.

Mot gräsogräs används Select Plus på samma villkor som i Åkerböner.

Läs mer om våra ogräsmedel.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: