Search
Close this search box.

.

.

Örtogräsbekämpa med Zypar™

Under åren 2017 och 2018 så användes Zypar™ i Sverige på en väldigt stor areal både höstsäd och vårvete och vårkorn med väldigt goda resultat, även under det extremt torra 2018. Zypar™ är en användarvänlig produkt för örtogräsbekämpning som innehåller Arylex™.

Zypar är en kombination av Arylex och flurosulam som vi sedan tidigare känner från bl.a. Primus™ och Starane™ XL. Kombinationen av dessa två aktiva substanser i ett preparat har tillfört det svenska lantbruket ett oerhört värdefullt verktyg i bekämpningen av bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, näva, jordrök, dån, målla, plister, lomme och våtarv samt övriga örtogräs.

Arylex tillhör gruppen gruppen av syntetiska auxinmedel som bl.a. bekämpar och förhindrar uppkomst av ogräs som är resistenta mot framförallt s.k. ALS-hämmare (SU- eller lågdosmedel). Resistent våtarv, dån, blåklint, vallmo, jordrök, målla, näva m.fl. är arter där det finns dokumenterade fall av ALS-resistens. I Sverige har vi konstaterad resistens bl.a. i arterna våtarv, dån, vallmo och målla. Samtliga kan nu bekämpas med Arylex under våra unika nordiska klimatologiska förhållanden med kalla och ostabila perioder på våren då ogräsbekämpningen ska utföras.

Ett annat kännetecken för Arylex är den snabba verkan med snabbt synliga effekter på bekämpade ogräs. En bra illustration för detta är den video som 2016 spelades in i Finland där man får följa ett fält som behandlats under nästkommande 24 timmar efter behandling (för den intresserade så finns videon på YouTube under namnet ”Arylex timelapse in Finland”).

Produkter innehållande Arylex kan användas i flertalet spannmålsgrödor: vete, korn, råg och rågvete och numera även i havre. Utöver i spannmålsgrödor så finner vi Arylex idag i Sverige sedan hösten 2017 även i Belkar™, för örtogräsbekämpning i höstraps på hösten efter uppkomst och i Korvetto™ för örtogräsbekämpning i höstraps på våren.

Behandlingstidpunkten för Zypar i höstvete, råg och rågvete är från stadie BBCH 23 ända fram till stadie BBCH 45. I vårvete och vårkorn har vi en behandlingstidpunkt som sträcker sig från stadie BBCH 13 ända fram till stadie BBCH 45. Temperaturkravet på Zypar är från 2o C, under förutsättning att ingen nattfrost förekommit. Regnfastheten är enbart 1 timme. Blandbarhet med andra preparat är mycket god: ogräsmedel, svampmedel, växtreglerande medel, insektsmedel och mikronäringsämnen. Allt detta ger Zypar en unik flexibilitet som få produkter i den svenska marknaden har. Dessutom är Zypar färdigblandad och redo för att användas!

De första 2 säsongerna i den svenska marknaden för Zypar var väldigt intressanta då framförallt perioden från slutet av mars till början av maj 2017 bjöd på för årstiden väldigt ovanliga längre perioder med ytterst låga nattemperaturer. I synnerhet i de östra delarna av mellersta Sverige samt Mälardalsområdet. Vem minns inte den vinterliknande Påskhelgen i mitten av april då det svenska landskapet mer liknade Jul än Påsk? Denna kalla period med framförallt de låga nattemperaturerna (frostnätter) påverkade de ogräsbekämpningar som utfördes mycket negativt. Ogräsen slutade växa, upptag av näring, vatten och mineraler i ogräsen upphörde och även transporten av ogräsmedel som skall bekämpa plantan. Även när nattfrostperioden upphörde så dröjde det uppemot 7-10 dagar innan ogräsen var i normal tillväxt. Många rådgivare höjde ett varningens finger för att ha för bråttom med ogräsbekämpningarna efter den kyliga perioden. Tyvärr var det många som inte vilade på hanen utan körde alldeles för tidigt. Givetvis påverkade det effekterna av ogräsbekämpningen, oavsett produktval och produkternas nedre temperaturgräns.

I vissa fall gjordes bekämpningar väldigt sent men doserna anpassades inte vilket ledde till att bl.a. stor blåklint inte blev bekämpad till 100%. Huvudskottet dog men efter ett tag så sköt sidoskott fram. I dessa fall så användes doser på 0,5-0,75 l./ha. och behandlingstidpunkten var vid stadie BBCH 30-32. De som dock anpassade dosen till 0,75-1,0 l/ha vid samma utvecklingsstadie lyckades mycket bra och blåklinten dog helt utan att skjuta nya sidoskott. Detta visar på betydelsen av att ha:
a) aktiv tillväxt i ogräset
b) ingen frostnatt innan behandling, helst ett par nätter innan behandling
c) anpassa dos till ogräsens storlek och grödans utvecklingsstadie!

Även under den extremt torra och varma säsongen 2018 fungerade Zypar utomordentligt i de behandlingar på ogräs som trots de torra förhållandena ändå lyckades gro och växa. Intressant var de väldigt sena behandlingarna strax innan axgång, runt stadie BBCH 37-45, då Zypar visade att oavsett jordfukt eller inte fullgjordes en bekämpning på de ogräs, framförallt snärjmåra, målla, dån och plister som vuxit fram i torkan.

Darko Kosoderc
Account manager Sverige – Norge Corteva AgriscienceTM 076-881 32 80

Sebastian Bengtsson
Territory Sales Representative
Corteva AgriscienceTM
076-881 32 32

Fakta

Zypar kan sammanfattas i följande punkter:

 • Bekämpar ett stort antal örtogräs med snabba synliga symptom av bekämpningens effekt.
 • Används i vete, råg, rågvete och korn – inte i havre!
 • Fungerar vid låga temperaturer, redan från 20 C upp till ungefär 250 C.
 • Behandla inte efter frostnatt eller längre frostperiod
  – avvakta gynnsamma förhållanden så att ogräset åter börjar transportera näring, vatten m.m. genom plantan och därigenom även ogräsmedlets aktiva substanser.
 • Flexibel att använda – kan användas under ett brett behandlingsfönster, ända fram till stadie BBCH 45.
 • God blandbarhet med de flesta aktuella preparaten, se etikett för resp. preparat.
 • Bekämpar bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, målla, jordrök, snärjmåra, åkerbinda, plister, näva, korsört, dån, våtarv och lomme
 • Bekämpar både små och stora ogräs, anpassa dosen efter grödan och ogräsens storlek.
 • Fritt val att så valfri gröda efter skörd av Zypar- behandlad gröda.
 • Förhindrar uppkomst av resistens och bekämpar uppkommen ALS/SU-resistens hos örtogräs genom sitt innehåll av Arylex.
 • En modern produkt som ger lantbrukaren en större flexibilitet och mer tid.
 • Behöver en blandningspartner för att bekämpa viol och veronika.
 • Fungerar tillsammans med MCPA som en temporär bekämpning av tistel, främst frögrodd.

Första bilden visar Arylex goda effekt på jordrök vid en dos av enbart 0,5 l. Zypar/ha. i vårkorn juni 2018.

Andra bilden visar Arylex goda effekt på stor dån vid en dos av enbart 0,5 l. Zypar/ha. i vårkorn juni 2018.

Läs mer om våra ogräsmedel.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: