Search
Close this search box.

.

.

Perfekt för betesdjur – röst från fältet

Deltamin Bolus

John Furenbäck, Björksätters gård, Valdemarsvik
Utanför Valdemarsvik driver John tillsammans med sin syster mjölk- och köttproduktion. Vi ger en Deltamin Bolus till alla stutar och kvigor som under sommaren går på naturbetesmarker ute på en ö inleder John. Beteskvalitén på ön varierar och därför ger vi Deltamin Bolus som dessutom kompletteras med slickbaljor innehållande både salt och mineraler. Eftersom det är omöjligt att veta om alla djuren slickar på slickbaljorna ger bolusen oss en försäkring om att alla djuren får i sig viktiga spårämne och vitaminer, självklart med den främsta anledningen att undvika mineral- och vitaminbrister fortsätter John.

Om man skulle upptäcka ett synligt mineralbristsymptom har det gått alldeles för långt och det ä22r inget som snabbt kan rättas till, därför gör vi vad vi kan för att uppfylla djurens behov. Deltamin Bolus ger oss tryggheten om en konstant daglig dos av spårämne och vitaminer under hela 90 dagar. Den tryggheten vill vi inte vara utan avslutar John.

Fakta
Antal kor: 100 mjölkkor och föder upp stutar,
köttkvigor och tjurar till slakt
Ras: SLB/SRB/Jersey
Mjölkningssystem: Uppbunden ladugård
Mjölken levereras till: Arla

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: