Search
Close this search box.

.

.

Sorttips inför våren 2020

Komule i högt gräs

KWS Irina

Maltkorn

Maltkorn för hela Europa med mycket höga skördesiffror i Sverige men även i stora maltkornsodlande länder – såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. KWS Irina har en fantastiskt bra stråstyrka, är medelsen och har mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mlo-resistens mot mjöldagg och nematodresistens.

Irina handlas i stor utsträckning av såväl Viking Malt som de stora europeiska mälterierna. 

Ko på bete i en grön hage.

Flair

Maltkorn & Foderkorn

Med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser introduceras
nu vårkornet Flair. Med en medeltidig mognad
och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Goda stråegenskaper och ett något kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Flair håller hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

Flair är Godkänd som maltkorn i Danish Preferred. Vi hoppas på att kunna erbjuda maltkornskontrakt på Flair under säsongen.

Ellinor

Maltkorn & Foderkorn

En frisk sort som har en mycket hög avkastning. Strået är långt med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. Sorten är medeltidig.

Ellinor är idag listad i det franska provningsorganet CBMO och är på väg att bli erkänd som maltkorn. Vi hoppas kunna erbjuda maltkornskontrakt på Ellinor under våren.

Severi

Foderkorn

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar, även de med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

Delfin

Havre

Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå och kärnegenskaper. Delfin betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl både till foder och kvarn. Rymd- och tusenkornvikten är hög och i kombination med ett strå av yttersta kvalité blir Delfin ett mycket attraktivt alternativ för den Svenske havreodlaren.

Mognaden är medeltidig och fodervärdet högt genom en råfetts- och proteinhalt kring medel. Delfin innehar även en god motståndskraft mot mjöldagg.

Symphony

Havre

Havresorten till foder och industri med hög och stabil skörd under olika förhållande. Dessutom en hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka.

Besitter även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga samt har en god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

850x500

Sibelius

Vårvete

Högavkastande vårvete med en bra sjukdomsprofil. Bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, med en hög rymdvikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt.

Brun och vit ko och kalv på bete

Lumen

Vårraps

Lumen presterar en mycket god oljeskörd vilket ger maximal ekonomisk avkastning till odlaren. Den goda oljeskörden kommer från en mycket imponerande fröavkastning i kombination med en hög oljehalt. Lumens tidiga mognad ger goda förutsättningar till en tidig skörd och därigenom fina etablerings-
möjligheter till efterföljande gröda.

Utöver dessa två mycket starka argument har sorten en snabb tillväxttakt på våren. Ett snabbt inrättande av ett djupt rotsystem och en tidig bladtillväxt bidrar till att säkerhets-ställa maximal överlevnad mot potentiella angrepp av jordloppan.

Medellång sort med utmärkta stjälkegenskaper.
Packad i units om 2,1 miljoner grobara frön. Vid en utsädesmängd på 150 grobara frön/ha räcker en unit till 1,4 ha.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: