Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Tro det eller ej, nu är våren här!

Den är här igen: våren, man kanske inte kan tro det, men nu tar allt återigen fart. Men det ställer krav på oss. Vad ska vi välja, hur ska vi lägga upp odlingen. Vi tycker naturligtvis att du ska prata med oss om det. Vårt utsädessortiment har målet inställt på lönsamhet – för en mängd olika förhållanden. Det viktiga är ju att knyta ihop affären för bästa resultat – genom att diskutera igenom saken med våra säljare, får du möjlighet att se vad som passar din verksamhet bäst. Här kommer vi med några tips. Fler hittar du på vår hemsida och i Nytt & Nyttigt om Växt och Spannmål. Nu kickar vi igång våren ihop!

Vårvete – Quarna

Quarna är ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Men sorten är inte bara sina goda egenskaper. Den innebär också en stärkt odlingskalkyl med en rejäl sortpremie- högst intressant i flesta delar i vårt område. Kolla med oss. Vi kontrakterar Quarna med 15 % proteinhalt istället för normala 13 %. Trots att du använder samma gödslingsstrategi som för annan vårveteodling, håller Quarna 2 % högre proteininnehåll än andra vårvetesorter. Det ger en verklig bonus.

Maltkorn – Catriona

Det är något attraktivt att odla till en kvalitetsprodukt som whiskey. Det är som inom alla kvalitetsprodukter, det gäller att råvarorna håller hög kvalitet. Svenskt maltkorn har gott rykte och håller hög kvalitet generellt sett och därför är vår odling efterfrågad inom dryckesindustrin. Sorten Catriona har Svenska Foder arbetat med under många år. Just för att den naturligt håller en högre proteinhalt jämfört med andra maltkornssorter. Trots att avkastningen är något lägre än andra maltkornsorter, kan man få en likvärdig avkastning, eftersom kvävegivan inte behöver begränsas. De som odlat Catriona är väldigt nöjda med en rolig odlingsform med gott resultat.

Maltkorn – KWS Irina

Irina är till för hela Europa med mycket höga skördesiffror – men även i stora maltkornsodlande länder – såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Irina har en otroligt fin stråstyrka, och har bra resistensegenskaper mot sjukdomar som mjöldagg och nematodresistens. Intresset för Irina kommer såväl från Viking Malt som från de stora europeiska mälterierna.

Havre – Symphony

Havresorten Symphony är grynhavren som går såväl till den inhemska industrin som till export. Det är en långstråig, stråstyv, frisk sort med mycket hög kärnkvalitet. Dessutom har det god konkurrensförmåga mot ogräs. Symphony är en mycket stabil sort under olika förhållande och ger fina möjligheter till goda resultat på slutraden.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: