Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev nr 7/2019

  • Proteingödsling i höstvete
  • Håll ett öga på skadedjur i stråsäden
  • Svampbekämpa vårsäden två gånger

 Proteingödsling i höstvete

Om du odlar kvarnvete som t. ex. Ellvis, RGT Reform, Praktik, så det viktigt med en sen gödselgiva för att säkra proteininnehållet och därmed kvaliteten. Proteingödslingen bör utföras i perioden mellan begynnande axgång (stadie 49) och begynnande blomning (stadie 61) med en kvävemängd på mellan 30 och 60 kg N per hektar.

Om kvävet tillförs tidigt i den nämnda perioden, kommer huvudparten av det tillförda kvävet att gå till att öka utbytet. Och omvänt, om kvävet tillförs under den sista delen av den nämnda perioden, kommer en del av kvävet gå till att öka proteinprocenten.

En tumregel säger att proteinprocenten ökar med cirka 0,1 % för varje 10 kg kväve, som tillförs vid den senare tidpunkten. Men kom ihåg det är bara en tumregel – vädret spelar också en avgörande roll.

Vi rekommenderar att använda gödning med svavel, som t.ex. NS 27-4 eller Kalksalpeter. Det ger generellt sett inte ett merutbyte med svaveltillförsel, men svaveltillförseln kan medverka till en ökad proteinprocent och ge en bättre aminosyrasammansättning. Kalksalpeter innehåller 15 % Nitrat och verkar därmed snabbt.

Håll ett öga på skadedjur i stråsäden

Sädesbladbaggens larv uppträder i vårsäden och kan under loppet av en kort tid uppföröka sig till ett stort antal. Den vägledande bekämpningströskeln är 0,5-1 larv per strå. Larverna kan bekämpas med

  • 0,3 l Fastac 50 EC eller
  • 0,2 l Mavrik 2F pr ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

I vete kan det vara aktuellt att bekämpa den vetemygga från begynnande axgång till begynnande blomning. Inflygningen är störst i perioder med varmt, stilla väder (grillväder).

Bekämpning utförs under perioden från begynnande axgång till begynnande blomning med tillexempel:

  • 0,3 l Fastac 50 EC eller
  • 0,2 l Mavrik 2F pr ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det varma vädret har också främjat förekomsten av bladlus och det kan nu finnas löss i vårkornet. Oavsett kornart, så bör bladlus bekämpas vid 40 % angripna strån. Om det ändå skall köras med till exempel ett svampmedel, är skadetröskeln 25 % angripna strån.

Det finns flera lösningar på bekämpningar av bladlus, och man kan till exempel bekämpa med:

  • 0,3 l Fastac 50 EC eller
  • 0,2 l Mavrik 2F pr ha.

 

 

 

 

 

 

 

Svampbekämpa vårsäden två gånger

Svenska Foder rekommenderar följande sprutplan mot svampsjukdomarna i vårsäden, dos per ha.

Gröda Stadie 29-37 Stadie 39-59
Vårkorn 0,2-0,4 l Bumper 25 EC 0,5 l Ascra Xpro+

0,2 l Comet Pro

eller

0,25 l Propulse SE 250 +

0,25 l Comet Pro+

0,25 l Folicur Xpert

Havre 0,25 l Bumper 0,25 l Comet Pro+

0,25 l Bumper 25 EC

Evt.

0,6 l Proline (DC 65 Fusarium/DON)

Vårvete 0,25 l Tern 750 EC +

0,25 l Bumper 25 EC

0,4 l Propulse SE 250 +

0,4 l Folicur Xpert

 

 

 

Vårkorn kan angripas av mjöldagg, kornrost, sköldfläcksjuka (bilden), kornets bladfläcksjuka och ramularia. Flera sorter har mottaglighet för kornrost, men i praktiken är det inte något problem, eftersom rost är enkel att bekämpa. Vi ser nästan aldrig kornrost, om man har gjort två svampbehandlingar.

Fokus bör vara på medel med god effekt på sköldfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka och ramularia, som

Fusarium kan angripa kärnorna vid blomning och grobarhet och maltkvaliteten kan försämras, eftersom den kan medföra överskumning i bryggprocessen.

Svampsbekämpningen strax efter axgång ser till att säkra en god skörd, eftersom sjukdomar efter axgång annars ger en lägre kärnvikt.

Merutbytet för svampbekämpningMerudbytterne for svampebekæmpelse i vårbyg er meget vejrafhængige, og lidt mindre sortsafh i vårkornet är mycket väderberoende. Normala år är merutbytet 5-8 hkg per hektar för svampbekämpningen. Under 2018 blev det generellt inget merutbyte för en svampbekämpning i vårsäd, pga torkan, medan det 2017 istället gav upp till 20 hkg per ha i merutbyte för svampbekämpning.

Följ väderleken och din grödas tillstånd när du ska besluta vilken bekämpning du vill göra. Vi rekommenderar generellt att vårkorn svampsprutas två gånger. Vid mycket torrt väder eller inga sjukdomsangrepp kan du reducera antal sprutningar och/eller reducera dos.

Havre kan angripas av kornmjöldagg, havrets bladfläcksjuka och kronrost. Merutbytet för svampbekämpning i havre är normalt 2-5 hkg per ha, och en sprutning kan vissa år vara tillräckligt. Genom att använda en blandning av bredspektrumfungicider kommer du få en god effekt på alla sjukdomar.

Vårvete angrips mest av septoria men får också vetemjöldagg, gulrost, brunrost och axfusarios. I vårvete är merutbytet för en svampbekämpning på ungefär samma nivå som i vårkorn, så också här är två svampbekämpningar att rekommendera.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: