Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev nr 8/2019

 • Aktuellt i fält – höstvete
 • Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner
 • Svampsjukdomar och skadedjur i ärter
 • Kom ihåg mikronäringsämnen till majsen

Aktuellt i fält – höstvete

Svampbekämpning är fortfarande aktuellt i höstvete. Om det är mer än 10 dagar sedan du senast gjorde svampbekämpning i höstveten bör du överväga att köra igen. Särskilt om du bor i området där vädret bjuder på åskväder och höga temperaturer – då är det perfekt väder för svartpricksjuka och DTR.

Svenska Foder rekommenderar:

 • 0,5 l Folicur Xpert

 I vårkorn kan man på flera platser också nu köra den sista svampsprutningen – se våra rekommendationer i växtodlingsbrev 7

Om det finns bladlöss eller sädesbladbaggar i fälten använder du 0,2 Mavrik 2F per hektar.

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni och cirka 10 dagar efter begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling.

Svenska Foder rekommenderar 2 sprutningar med antingen:

 • 0,5-1,0 l Mirador (max 1 gång pr år) eller
 • 0,5-0,75 kg Signum WG pr. ha.

Försöken har visat på nettomerutbyte på upp till 1600 kr pr ha med 2 behandlingar. Man har också skördat riktigt förnuftiga merutbyten i Danmark där det finns mycket chokladfläcksjuka, som är ett problem och i Tyskland där det finns rost, som har varit de största problemen i försöken.

Skadedjur i Åkerböner

Problemen med ärtvivel har varit stora i år, men är nu ett avslutat kapitel. Nästa och det senaste problemet med skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus.

Lusen kan bekämpas med:

0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. Ha

Bönsmyg är ett ökande problem för speciellt utsädesodlingar. Erfarenheterna från utlandet säger att bönsmygbaggen är svår att bekämpa och att det inte finns någon bekämpningströskel. 0,3 l/ha Biscaya har produktgodkännande för mindre odlingsområden.

Svampsjukdomar och skadedjur i Ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det gynnsamma vädret, med värme och fukt, tyder dock allt på att det är ekonomiskt att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

 • 0,5 l Mirador 250 SC pr. ha.

Denna behandling kan vid behov också följas upp med 0,5 l per hektar 2 veckor efter första behandling, eller:

 • 0,5 – 0,75 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur i Ärter

Ärtviveln är som i åkerböner ett överstökat kapitel. Nu ska vi hålla öga på ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. NÄr skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

 • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

 • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

Kom ihåg mikronäringsämnen till majsen

Variationer i mark- och klimatförhållanden kan vara orsak till att försörjningen av mikronäringsämnen kan vara dåliga. Brist på mikronäringsämnen kan vara svårt att se och uppträder ofta som fläckar i fälten. Det mest optimala sättet att försörja sina grödor med mikronäringsämnen är genom bladgödning, där näringsämnena träffar bladen och upptas direkt där de skall användas.

I majs är det bl.a. viktigt med en optimal försörjningen av bla. Bor och Mangan. Vår rekommendation är att använda

 1-2 l Profi ManganNO3 + 1-2 l Profi Bor + 0,3 l NovaBalance på grödans 3-4 bladstadie och en gång till 2-3 veckor senare.

Tänk på att det är viktigt att NovaBalance tillsätts först och att Manganen är ordentligt blandad i sprutvätskan innan Bor tillsätts.

Senare användning 1-2 l Profi Majs per hektar 1-2 gånger som utöver Mangan och Bor också innehåller bla. Zink som är ett annat viktigt mikronäringsämne i majsen. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn och 117 g Ca.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: