Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rätt gödsling till vårsäd

Att hitta rätt gödslingsstrategi säkrar ett gott växtnäringsutnyttjande och bästa möjliga odlingsekonomi. Planera grundgödslingen med en YaraMila® NPK som passar dina fält. Komplettera sen efter vad säsongen kräver med Axan® eller Kalksalpeter™ för att justera kvävegivan. Jag ställde samman några konkreta råd.

Den viktiga balansen
Vad är optimal växtnäring? Det går inte riktigt att säga, eftersom det förändras över tid. Främsta orsaken till detta är att sorternas potential och dina odlingsåtgärder över tiden har höjt avkastningen. Högre avkastning kräver mer kväve och ger mer bortförsel av P och K, vilket behöver kompenseras. Fattas ett ämne hjälper det inte hur mycket det finns av de andra. För vårsäden är tillräckligt med fosfor och kalium särskilt viktigt för att få en bra start. Fosfor är nödvändig för bestockning och rottillväxt. Fosfor är mycket svårrörlig i marken och på våren när jorden fortfarande kall är tillgängligheten än sämre. Kombisådd NPKS säkrar därför att frörötterna når färsk fosfor, men även kalium som hjälper vårsäden att klara torrperioder. Tänk också på att svavel skall finnas i rätt proportion till kväve, i förhållandet 1:10.

“Fattas ett ämne hjälper det inte hur mycket det finns av de andra.”

Ingemar Gruvaeus

Steg 1 – rätt NPK
Rätt NPK bestäms av P- och K-behovet för den skördenivå som är på fältet och fältets markstatus. På Yara.se finns en enkel PK-balansberäkning som du kan prova (använd QR-koden i artikeln så kommer du direkt till beräkningen). Exempel på lämpliga Yaraprodukter är YaraMila 22-6-6 som passar bra på kaliumrika lerjordar, YaraMila 20-5-10 är ett bra val på lättare jordar och på skånska lerjordar, som inte innehåller så mycket K som längre norrut. Balans 26-3-4 passar på jordar med högt näringsinnehåll (P-AL IV eller mer och K-AL över klass III ), eller för att ge vårsäden an bra start på stallgödselgårdar.’

Steg 2 – anpassad N-gödsling
N-gödslingen anpassas efter målet med odlingen. Vid odling av vårvete till kvarn eller maltkorn är det viktigt för lönsamheten att uppfylla proteinkraven, men hög proteinhalt i spannmål till eget foder är också värdefullt, då det ger en möjlighet att minska på inköpt protein.

Totalt N-gödslingsbehov beror på skördenivån, proteinhalt och markens N-leverans. Om detta vet vi inget vid sådd. Det bästa sättet att anpassa gödslingen efter årsmånen är att lägga ca 70-80% av planerat kvävebehov vid sådd, och sedan komplettera efter behov. Ett bra exempel är 450 kg YaraMila 22-6-6 kombisått ( 97 kg N/ha) + 0-60 kg N som Kalksalpeter efter årets behov.

Noll- & Maxrutor, YaraIrix och N-tester BT™och Yara N-Sensor® är olika sätt att mäta säsongens kväveleverans och få hjälp med anpassningen. Information om detta hittar du på Yaras hemsida.

Prova hur det ser ut på din gård! Läs mer här.


3 tips från Ingemar

• Rätt balans utnyttjar all näring – enkel beräkning på Yaras hemsida.

• Välj YaraMila NPK med till – räckligt mycket P och K för dina fält.

• Komplettera med Axan eller Kalksalpeter efter säsongen – Svenska Foders säljare hjälper dig!

Författare: Ingemar Gruvaeus – Rådgivning och Försök Lantbruk, Yara. Bilder: Yara

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: