Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 14/2019

 • Aktuellt i fälten
 • Ogräsbekämpning i höstsäd
 • Prosulfokarb – undvik avgång, spruta rätt

Aktuellt i fälten

Håll ett öga på rapsjordloppa och sniglar i höstrapsen, tills den har 4 blad och speciellt i de sent sådda fälten.

Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet av rapsjordloppa i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,20 l Fastac 50 EC pr. ha. Mot sniglar används 4-6 kg Ferrex pr. ha

Sniglar äter från bladkanten och rapsjordloppa gör hål.

Läs mer i växtodlingsbrev nr. 11

Kom ihåg att bekämpa spillraps i skördade rapsfält innan rapsen har fått 2 blad. Bekämpas inte spillrapsen finns det risk för att uppföröka klumpfotsjuka. Rapsen bekämpas antingen vid jordbearbetningen eller sprutning med glyfosat. Läs mer om bekämpning av ogräs i stubben i

växtodlingsbrev nr 12

Ogräsbekämpning i höstsäd

Skiften med en stor andel höstspannmål, tidig sådd och ökning av plöjningsfri odling betyder att det bör vara ett ökat fokus på bekämpning av örtogräs och gräsogräs på hösten. Det är extra viktigt om det förekommer gräsogräs som renkavle, åkerven, italienskt rajgräs och råttsvingel som på fler och fler platser utgör ett växande problem.

Varför behandling på hösten?

 • Säkra att örtogräs och gräsogräs inte konkurrerar med grödan.
 • Bättre utveckling av grödan = bättre övervintring – bättre utbyte
 • Behandling på våren kräver högre dos
 • Prosulfocarp (Boxer) på hösten är viktigt för att undgå resistens
 • Gräsogräs är svårt att bekämpa på våren, eftersom det har växt sig för stort
 • Reducera risken för utveckling av resistent ogräs

Ensidig och upprepad användning av medel med samma verkningsmekanismer ökar risken för resistens. Det är känt attt det ska finnas resistens mot gruppen av ALS-hämmarna i våtarv, baldersbrå, kamomill, dån, vallmo m.fl. ALS-hämmarna omfattar bl.a. Hussar, Harmony, Nuance, Saracen och där dessa medel ingår i blandningen.

Aktiv substans prosulfokarp (Boxer) och diflufenikan (Sempra) tillhör andra grupper och är därför effektiva resistensbrytare för användning på hösten.

För att undgå eventuell resistens och kontrollera ogräs från skörden rekommenderar vi att det görs en effektiv behandling i DC 00-13 med produkter som innehåller Prosulfokarp och Diflufenikan. Detta ger fria möjligheter att använda ovannämnda ALS-hämmarna på våren. Om man använder Atlantis OD är det inte möjligt att använda ALS-hämmarna på våren. Ett alternativ skulle kunna vara våruppföljning med

t.ex. 0,5-0,1 liter Zypar – i skemat ser du ogräseffekterna på de olika höstlösningarna i höstspannmålen.

Svenska Foder rekommenderar GoldPack (20 l Boxer + 1 l Sempra = 10 ha)

DC 01-13                            2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra pr. ha

eller

DC 01-13                            2,5 l Purelo + 0,03 l Sempra pr. ha

Prosulfokarb – undvik avgång, spruta rätt

Ogräsmedel, som innehåller prosulfokarb, har några år gett problem hos bl.a. ekologiska och konventionella fruktodlare i Danmark, där man funnit prosulfokarb på frukten. Prosulfokarb har genom vindavdrift och avdustning drivit från höstspannmålsfälten till fruktodlingar i samband med behandling och detta måste undvikas!

Vid sprutning med medel som innehåller prosulfokarb som t.ex. Boxer och Purelo är det viktigt att man använder en god sprutteknik:

 • Använd ordentligt avdrifstreducerande utrustning, minst 75%
 • Använd en korrekt bomhöjd på max 50 cm över marken.
 • Kör i max 6-8 km i timmen.
 • Använder en relativt hög vattenmängd på minst 150 l vatten per ha och gräna 250 l vatten per ha.
 • Spruta när vindhastigheten är låg, vilket vill säga under 3-4 m/s
 • Spruta vid en vindriktning bort från arealer med frukt och grönsaker – och det kan handla om avstånd på åtminstone upp till 1 kilometer.
 • Spruta vid låga temperaturer (<12-15C) och hög luftfuktighet, vilket är typiskt en tidig morgon, och på kvällen efter solnedgång eller på natten.
 • Spruta när jordtemperaturen är under 12-15o

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: