Search
Close this search box.

.

.

Suggfoder 70 – optimal produktion med den nya genetiken

Svenska Foder har alltid lagt stor vikt vid suggans och smågrisarnas utfodring. Med Suggfoder 70 har ambitionen varit optimal produktion med den nya genetiken. Fokus har varit på framförallt: Aminosyranivå, fiberbalans samt fiskfettsyror. Vad innebär då det här?

Med en hög aminosyranivå i fodret kan vi hålla en högre mjölkproduktion som leder till tyngre grisar vid avvänjningen. Suggan tappar också mindre i vikt trots en högre mjölkproduktion och med ett bättre hull får man en bättre brunst. Det finns också goda möjligheter till en större efterföljande kull smågrisar.

Fiberbalans i fodret handlar om att hålla en balans mellan smältbara och icke smältbara fiber.

Det handlar framförallt om att man ska boosta suggan så att hon kan grisa lättare. När suggorna slutar äta kring grisningen, tappar de i energi. Genom att då ge dem ett grisningsfoder med mycket fiber, innebär detta att hon fortfarande har energi under grisningen. Fiberbalans i fodret ger även en bättre råmjölkskvalitet, högre mjölkproduktion och samtidigt bättre kvalitet på mjölken.

Man ska inte heller underskatta det faktum att suggorna ofta får förstoppning kring grisningen. Med fiber i fodret uppnås en jämn magtarmrörelse. Detta ger ett snabbare grisningsförlopp och färre dödfödda grisar samt ett välmående som gagnar smågrisproduktionen totalt.

Fiberbalanskonceptet har vi utvecklat gemensamt i DLG-koncernen och är ett bevis på att det arbete som görs mellan de olika företagen och länderna inom det rent fodertekniska ger resultat även ut på marknaden.

Det är en mycket viktig del för oss i Svenska Foder med dessa diskussioner och kunskapsdelning inom koncernen. Det resulterar i konkreta produkter och gör nytta i besättningarna. Då blir det också lustfyllt arbete.

Fiskfettsyrorna som ingår i Suggfoder Intens 70, Suggfoder Vital 70 samt Omega 70 är gynnsamma för smågrisarnas vitalitet. Dessa fiskfettsyror påverkar smågrisarna redan i fosterstadiet och genom att grisarna föds mer vitala så har de bättre förutsättningar att snabbt komma fram till juvret och få i sig den viktiga råmjölken.

Vi tror att med dessa foder så har man potentialen till att ha en gris extra per årssugga!

Suggfoder 70-linjen

Högt aminosyra-innehåll i fodret:

 • Högre mjölkproduktion
 • Tyngre grisar vid avvänjning
 • Mindre vikttapp trots högre mjölkproduktion
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Större efterföljande kull

Fiberbalans i fodret:

 • Balans mellan smältbara och icke smältbara fiber
 • Bättre råmjölkskvalitet
 • Högre mjölkproduktion
 • Bättre mjölk kvalitet
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mättnadskänsla hos dräktiga suggor

Fiskfettsyror i fodret

 • Livskraftigare smågrisar

Våra foder i Sugg 70-serien

Sugg Prep 70

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt byta miljö och foder.

Att ersätta 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70 14 dagar före grisning till 5 dagar efter ger henne en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning.

Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk.

Suggfoder VITAL 70

Med suggfoder Vital 70 får den dräktiga suggan fiskfettsyror av rätt mängd och rätt kvalitet för att fostren ska utvecklas på ett bra sätt och vara livskraftiga vid födseln.

Ett strikt råvaruval samt fokus på Fiberbalans och aminosyrakrav leder till ett smakligt foder, med optimal fibersammansättning och alla aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grísningen och början på laktationen ska bli så bekymmersfri som möjligt.

Fodret passar i besättningar med höga krav på produktionsresultat. Det passar även i besättningar med en stor andel gyltor och växande suggor.

Suggfoder INTENS 70

Suggfodret anpassat till den högproducerande suggan. Fokus ligger på smak, fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. Allt för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen.

Förutsättningarna för att avvänja många tunga smågrisar och få stor efterföljande kull utan att tappa i hull har aldrig varit bättre!

Sugg OMEGA 70 - Nytt suggkoncentrat

Ett koncentrat som tillsammans med gårdens spannmål ger ett foder anpassat till den nya TN 70 suggan. Fokus ligger på smak, fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. Allt för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: