Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Trips, manganbrist och nytt sortmaterial – Fokus i Fält

Detta nyhetsbrev går vi in på hur vi bäst behandlar tripsangrepp, varför Manganbristen bör förebyggas och att vår broschyr nu är ute för läsning och beslut!

Trips i höstråg, höstkorn och rågvete

TripsFälten med råg, höstkorn och rågvete skall man hålla ett öga på de små svarta tripsen invändigt i bladslidan. Bekämpning bör göras när det finns 0,5-1 trips per bladslida med 0,05 Nexide, 0,25 Fastac eller 0,15 Mavrik. För att träffa tripsen skall behandlingen utföras i stadie 45 då bladslidorna utvidgat sig en smula. En sprutning mot trips kan kombineras med en svampsprutning – se våra rekommendationer i de senaste växtodlingsbrevet: växtodlingsbrev

Trips och sniglar i sockerbetor. Det är fortsatt varmt och sockerbetorna växer långsamt. Därför är det en bra idé att hålla extra god koll på fälten och eventuella skadedjur. Vi ser fortfarande trips i sockerbetorna och särskilt i de sent sådda markerna. I betor kan man använda 0,2 Fastac 50 per hektar. Siglar har vi också sett spår av och här är det viktigt att så fort som möjligt få spritt ut 6 kg Ferrex per hektar. På bilden syns en snigel som är på väg att äta snigelgiftet Ferrex.

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptaget. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

 • 1,0 l Profi ManganNitrat pr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

Komplettera eventuellt med

 • 1-2 l Norotec Universal pr. ha 1-3 gånger.

På svart sandig eller humusrik jord kan det i vete och korn vara relevant att tillföra 0,5-

1 l Norotec Koppar pr. ha 1-3 gånger under loppet av säsongen för att motverka kopparbrist.

Både Profi ManganNitrat och Norotec Universal kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel. Läs mer om mikronnäringsämnen i växtodlingsbrev 19. april

Ny broschyr om Höstutsäde 2021

I broschyren hittar du Sveriges kanske starkaste sortiment för höstutsäde med många spännande nyheter. Vi rekommenderar en tidig beställning så är du säker på att få precis de sorter som passar in i din odling.

Spännande nyheter i år vad gäller höstraps och höstvete är:

Höstraps

DK Exsteeel – Hybrid

Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med toppskörd
 • Hög oljehalt
 • Phoma och drösningsresistent

Crocodile – Hybrid

En klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga” hybrider. Har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet.En kraftig och snabb hösttillväxt som gynnas vid sen sådd och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. Klumprotresistenta sorter skall endast användas på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotsgenetiken. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt
 • Bra vinterhärdighet
 • Klumprotresisten

V367OL -HOLL Raps

Högpresterande HOLL-sort med speciell fettsyrasammansättning vars olja används inom livsmedelsindustrin. Sorten har lugn och kompakt tillväxt på hösten, är drösfast, har hög avkastning och mycket hög oljehalt. Sorten som kontraktsodling till Svenska Foder med merbetalning.

Höstvete

Bright – Kvarnvete

Medeltidig sort med hög tusenkornvikt och rymdvikt. Har ett mycket högt proteininnehåll i kombination med hög avkastning. Förväntas bli en av våra bästa höstvetesorter, sett till dess mycket fina bakningsegenskaper.

 • Högt protein
 • Långt strå
 • Mycket goda bakningsegenskaper

Terence – Industri

Medeltidig sort med mycket god stråstyrka och kärnkvalitet samt hög rymd- och tusenkornvikt. Både god stärkelse- och proteinhalt gör den till en utmärkt allroundsort för både bröd, stärkelse och foder. Terence har också bra motståndskraft mot de vanligaste höstvetesjukdomarna, speciellt gulrost.

 • Stråstyv
 • Högavkastande
 • Allroundsort

 Läs mer om dessa sorter—>>>

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: