Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Fokus i fält 1/2020 – välj ditt vårkorn

  • KornGuide 2020
  • Mikronnäringsbetning med Flowtrax – en billig försäkring med stor potential

KornGuide – 2020

Skörd i fält kan optimeras på många sätt, men det hela börjar med att välja rätt sort. Först måste du välja om vårkornet är till malt eller foder. Alla sorter kan användas för foder, men alla kan inte användas till maltkorn. Du ska välja en sort som levererat stabilt hög skörd under flera år. Du ska dessutom vara uppmärksam på den karaktäristik som de sjukdomar som sorten kan få och om den har tendens till strå – och axbrytning. Detta gör nödvändigtvis inte sorten dålig om man bara behandlar den i tid.

KWS Irina – Malt

Maltkorn för hela Europa med mycket höga skördesiffror i Sverige men även i stora maltkornsodlande länder – såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. KWS Irina har en fantastiskt bra stråstyrka, är medeltidig och har mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mloresistens mot mjöldagg och nematodresistens. Irina handlas i stor utsträckning av såväl Viking Malt som de stora europeiska mälterierna.

RGT Planet – Malt 

Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och 2. RGT Planet kombinerar goda agronomiska egenskaper med bra kärnkvalitet, vilket även gör sorten passande som foderkorn. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.

Flair – Foder (Malt)

Med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser introduceras nu vårkornet Flair. Med en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Goda stråegenskaper och ett något kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Flair håller hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

Flair är Godkänd som maltkorn i Danish Preferred. Vi hoppas på att kunna erbjuda maltkornskontrakt på Flair under säsongen.

Ellinor – Foder (Malt)

En frisk sort som har en mycket hög avkastning. Strået är långt med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. Sorten är medeltidig. Ellinor är idag listad i det franska provningsorganet CBMO och är på väg att bli erkänd som maltkorn. Vi hoppas kunna erbjuda maltkornskontrakt på Ellinor under våren.

Medel 2015-2019 rel. Skörd Medel 2019                         Obehandlat
Sverige A-B D-F Sverige A-B D-F Sverige
Ellinor – Foder (Malt) 102 102 101 102 103 101 103
KWS Irina – Malt 98 97 98 99 98 99 98
RGT Planet – Malt 100 102 99 99 102 97 98
Flair – Foder (Malt) 103 104 103 102 104 101 104

 

Catriona – Whiskeymalt

Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

Severi – Foder

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar, även de med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

Aukusti – Foder

Rikligt avkastande 6-radskorn med en mycket tidigt mognad. Förädlad och framtagen för odling i norra Sverige men har genom sina goda kvaliteter även en plats som ett tidigt vårkorn i mellan- och södra Sverige. Aukusti odlas med fördel på tuffare lokaler eller om man värdesätter en tidig tröskning för att i god tid etablera höstraps, stubbearbeta eller dylikt. Strået är långt vilket bidrar till en riklig halmmängd. Aukusti är sorten för dig som inte vill chansa och som värdesätter en tidig mognad.

Mikronnäringsbetning med Flowtrax – billig försäkring med hög potential

Som enda företag i Sverige erbjuder Svenska Foder betning med Flowtrax.

Flowtrax är en mikronäringsbetning som tillför plantan de viktigaste näringsämnena i plantans första växtperiod och väcker plantan till snabb tillväxt.

Vårkorn har en kort tillväxtsäsong i förhållande till höstgrödorna, så det är viktigt att plantorna börjar växa snabbt för att få en god skördepotential.

  • Flowtrax innhåller Mangan, Zink, Fosfor och Kväve.
  • Test hos DLG i Danmark har under perioden 2013-17 visat en ökad skörd på i genomsnitt 240 kg/ha och i det enskilda fallet en merskörd på 600 kg.
  • Störst effekt har Flowtrax haft vid stressade förhållanden som kalla och våta jordar.
  • Kan kombineras med Redigo Pro-betning.
  • Flowtrax betning erbjuds på sorterna Flair och KWS Irina.
  • Pris för betningen är 0,35 kr/kg.
  • Flowtrax är en billig försäkring med hög potential.
Merskörd vid användning av Flowtrax
Kg/ha 0 50 100 200 300 400 500 600
Foderkorn kr/ha -52,5 17,5 87,5 227,5 367,5 507,5 647,5 787,5
Maltkorn kr/ha -52,5 26,5 105,5 263,5 421,5 579,5 737,5 895,5

Förutsättningar; Foderkornpris 1,40, Maltkornpris 1,58, Utsäde 150 kg med Flowtrax = 52,5 kr./ha

Bild nedan: Plantor där utsädet till höger är betat med Flowtrax.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: