ProdukterRengöring & desinfektion

Rengöring och desinfektion för vattenledningar

DM Clean Flytande alkaliskt diskmedel för slutna blötutfodringssystem.

Löser effektivt upp fett- och proteinbeläggningar i blandartank och rörledningar utan att angripa materialet. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör DM Clean effektivt även vid låga temperaturer på diskvattnet. Innehåller tensider som ”packar in” och leder bort de upplösta smutspartiklarna. Dosera 5 % av totala vattenmängden.

CID 2000 För desinfektion av dricksvatten och andra rörsystem 

CID 2000 tar bort organiskt material och kalk samt sänker pH-värdet. Produkten är välbeprövad och har ett mycket brett avdödningsspektrum
t.ex. kolibakterier och salmonella.

Produkter för pH-sänkning

Multi Cid  pH-sänkare som skyddar mot diarré och salmonella

Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. Den används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. Multi Cid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

Myrsyra Effektiv pH-sänkare

En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare. Produkten är mycket frätande.

HelmGräs Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst

Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra och salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En bristfällig miljö kan bland annat visa sig som olika klövlidanden, vilka kan bli kostsamma. Det är viktigt att djuren står och ligger på ett rent underlag för att i möjligaste mån undvika detta. En god hygien förhindrar också att eventuella smittor sprids mellan djuren.

Rengöring

Allround Såpa För rengöring av alla typer av stallar, inredningar och maskiner

SAllround Såpa löser upp hinnor av fett och proteiner och gör rent med svagt desinficerande verkan. Medlet innehåller korrosionsskydd för att inte skada materialet. Allround Såpa kan appliceras såväl manuellt som med högtryckstvätt. Dosering 1,5 %. Låt verka i 10-20 minuter, men det är viktigt att medlet inte torkar in innan det tvättas av. Rengöring med Allround Såpa gör att en efterföljande desinfektion får bättre effekt.

Desinfektion

Stalosan F Användas i kontrollen av bakterier, virus, svamp, parasiter och fluglarver

Stalosan F är ett unikt medel för torrdesinfektion av grisstallar och kan användas i kontrollen av bakterier, virus, svamp, parasiter och fluglarver.

Kan användas medan djuren befinner sig i grisstallet, exempelvis i boxen eller djupströbädden. Stalosan F absorberar fukt och minskar luftens innehåll av ammoniak. Den har också visat sig effektiv i kontrollen av flera allvarliga sjukdomar såsom diarréer orsakade av lawsonia- och kolibakterier samt mastit. Produkten kan användas i behandlingen av befintliga problem, men de stora fördelarna fås med en regelbunden användning i förebyggande syfte.

Möjligheterna är många! Genom att smörja in suggans juver med Stalosan F innan grisning, samt lägga ett lager av Stalosan F på golvet under juvret, kan problem med smågrisdiarré förebyggas. Förklaringen är att Stalosan F har ett pH under 4 och de flesta sjukdomsframkallande bakterier dör vid detta låga pH. Juvret blir dessutom mjukt och eventuella sår läker fortare.

Förekomsten av spädgrisdiarré kan också minskas genom att Stalosan F strös på golvet i gångarna i grisningsstallet. Då desinficeras stövlar och skor och en eventuell smitta hindras från att överföras mellan grisboxarna. Börja strö Stalosan F när grisningen börjar. Uppkommer det ”våta” fläckar på stallgången – strö lite extra där.

Virocid Effektivt desinfektionsmedel

Ett koncentrerat och mycket effektivt desinfektionsmedel för bl a stallar, inredning och stövelbad. Virocid tar död på alla mikroorganismer som bakterier, svampar, sporer och virus. Till och med de virus som orsakar PMWS! Virocid är internationellt testat och godkänt. Använd Virocid som spray (5 % upplösning).

Virkon S Till stallar med djur

Effektiv, biologiskt nedbrytbar produkt mot virus, svampar, bakterier och sporer. För desinficering av byggnader och inredning. Produkten fungerar också mycket väl för desinfektion av vatten och luft till levande djur. Grunden till god hygien är bra rengörings- och desinfektionsrutiner.

Så här gör du när du ska rengöra och desinficera en blötfoderanläggning.