ProdukterRengöring & desinfektion

Rengöring och desinfektion för vattenledningar

DM Clean

Flytande alkaliskt diskmedel för slutna blötutfodringssystem.

Löser effektivt upp fett- och proteinbeläggningar i blandartank och rörledningar utan att angripa materialet. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör DM Clean effektivt även vid låga temperaturer på diskvattnet. Innehåller tensider som ”packar in” och leder bort de upplösta smutspartiklarna. Dosera 5 % av totala vattenmängden.

CID 2000

För desinfektion av dricksvatten och andra rörsystem

Biofilm, dvs ett lager av organiskt material, är vanligt förekommande på insidan av vattenrören. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenomströmningen betydligt. Biofilmen kan innehålla flera olika mikroorganismer och har en negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet. En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion av vattensystemet kräver tillsats av syre.

Cid 2000 består av 20% stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den.

Cid 2000 kan användas som en 2 % lösning när det inte är djur i stallet. Cid 200 kan vid behov också användas när det är djur i stallet men då med en lägre dosering.

Produkter för pH-sänkning

Multi Cid

pH-sänkare som skyddar mot diarré och salmonella

Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. Den används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. Multi Cid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

Myrsyra

Effektiv pH-sänkare

En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare. Produkten är mycket frätande.

HelmGräs

Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst

Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra och salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En bristfällig miljö kan bland annat visa sig som olika klövlidanden, vilka kan bli kostsamma. Det är viktigt att djuren står och ligger på ett rent underlag för att i möjligaste mån undvika detta. En god hygien förhindrar också att eventuella smittor sprids mellan djuren.

Rengöring

Allround Såpa

För rengöring av alla typer av stallar, inredningar och maskiner

Allround Såpa löser upp hinnor av fett och proteiner och gör rent med svagt desinficerande verkan. Medlet innehåller korrosionsskydd för att inte skada materialet. Allround Såpa kan appliceras såväl manuellt som med högtryckstvätt. Dosering 1,5 %. Låt verka i 10-20 minuter, men det är viktigt att medlet inte torkar in innan det tvättas av. Rengöring med Allround Såpa gör att en efterföljande desinfektion får bättre effekt.

Desinfektion

Stalosan F

Användas i kontrollen av bakterier, virus, svamp, parasiter och fluglarver

Stalosan F är ett unikt medel för torrdesinfektion av grisstallar och kan användas i kontrollen av bakterier, virus, svamp, parasiter och fluglarver.

Kan användas medan djuren befinner sig i grisstallet, exempelvis i boxen eller djupströbädden. Stalosan F absorberar fukt och minskar luftens innehåll av ammoniak. Den har också visat sig effektiv i kontrollen av flera allvarliga sjukdomar såsom diarréer orsakade av lawsonia- och kolibakterier samt mastit. Produkten kan användas i behandlingen av befintliga problem, men de stora fördelarna fås med en regelbunden användning i förebyggande syfte.

Möjligheterna är många! Genom att smörja in suggans juver med Stalosan F innan grisning, samt lägga ett lager av Stalosan F på golvet under juvret, kan problem med smågrisdiarré förebyggas. Förklaringen är att Stalosan F har ett pH under 4 och de flesta sjukdomsframkallande bakterier dör vid detta låga pH. Juvret blir dessutom mjukt och eventuella sår läker fortare.

Förekomsten av spädgrisdiarré kan också minskas genom att Stalosan F strös på golvet i gångarna i grisningsstallet. Då desinficeras stövlar och skor och en eventuell smitta hindras från att överföras mellan grisboxarna. Börja strö Stalosan F när grisningen börjar. Uppkommer det ”våta” fläckar på stallgången – strö lite extra där.

Virocid

Effektivt desinfektionsmedel

Snabbverkande desinfektionsmedel för stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Virocid ™ är ett kraftfullt desinfektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är internationellt testat och erkänt (EN och AOAC). Verkar vid temperaturer från 4 grader och uppåt. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC).

Virocid har en dokumenterad effekt när det gäller förebyggande och bekämpning av sjukdomsutbrott under många år: PCV2, PRRS, mul- och klövsjuka, fågelinfluensa, H1N1 osv.

Virkon S

Till stallar med djur

Effektiv produkt mot virus, svampar, myko-plasma, bakterier och sporer. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.

Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft – och vatten-desinfektion samt till desinfektion av djur. Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.