Kvalité och miljöPolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Svenska Foder är leverantör till lantbruksföretag och livsmedelsindustri samt till övriga kundsegment inom fritidslantbruk, övrig djurhållning, trädgård och energi. Lönsamhet, handlingskraft, kvalitet och miljö är bärande begrepp i vår verksamhet.

Vår kvalitets- och miljöpolicy speglar våra ambitioner att bidra till en hållbar miljö, en god arbetsmiljö och vårt arbete att uppfylla krav och åtaganden enligt, ISO 9001, ISO 14001, GTP, KRAV samt systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete.

ISO 9001, ISO 14001

Ledningssystemet omfattar:
Utveckling, tillverkning och försäljning av foder samt utsäde. Försäljning av spannmål, oljeväxter, mineralgödsel, växtskyddsprodukter och andra förnödenheter för Lantbruket och husdjur samt försäljning av energi produkter.

Se certifikatet för ISO här

GTP omfattar:

Uddevalla (Badövägen 9, 451 50 Uddevalla, Sweden)
Landskrona (Västra Kajgatan, 261 35 Landskrona, Sweden)
Oxelösund (Styckegodshamnen 10, 611 34 Nyköping, Sweden)
Hällekis (Fodervägen 4, 533 74 Hällekis, Sweden)

Se certifikatet för GTP här

KRAV

Se certifikatet för KRAV här

Policy

Svenska Foder ska, med kunden i fokus, tillverka och marknadsföra säkra produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för att erbjuda våra kunder ett mervärde, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Våra medarbetare är kunniga och ansvarskännande. Våra produkter och tjänster motsvarar angivna specifikationer och uppfyller tillämpliga lagar och övriga åtaganden. Svenska Foder åtar sig att skydda yttre miljö och arbeta för att skapa en bra och säker arbetsmiljö.

Så här gör vi för att leva upp till vår policy:

 • Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete
 • Vi informerar om vår policy och våra mål samt utbildar vår personal
 • Vi hushåller med resurser och energikällor
 • Vi koordinerar våra transporter för att minska kostnader och energiåtgång
 • Vi arbetar för att minimera uppkomsten av avfall och tar hand om vårt avfall på bästa sätt
 • Vi strävar efter att göra våra tillverkningsprocesser och utsläpp skonsamma för miljön
 • Vi arbetar förebyggande mot olyckor, bränder och föroreningar
 • Vi ger råd om hur våra produkter skall användas för lantbrukarens bästa produktionsresultat och minimerad miljöbelastning
 • Vi satsar på friskvård och förebyggande hälsovård för vår personal
 • Vi har rutiner för kontroll av råvaror och produkter, laboratoriet har antagit ett opartiskt arbetssätt.
 • Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för att optimera verksamheten inom såväl produktion, flöden som administration