Kvalité och miljö

Svenska Foder är leverantör till lantbruksföretag och livsmedelsindustri samt till övriga kundsegment inom fritidslantbruk, övrig djurhållning, trädgård och energi. Lönsamhet, handlingskraft, kvalitet och miljö är bärande begrepp i vår verksamhet.

Vår ambition är att bidra till en hållbar miljö och en god arbetsmiljö. Vi arbetar med att uppfylla krav och åtaganden enligt GTP, KRAV samt systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete.

GTP omfattar:

Uddevalla (Badövägen 9, 451 50 Uddevalla, Sweden)
Landskrona (Västra Kajgatan, 261 35 Landskrona, Sweden)
Oxelösund (Styckegodshamnen 10, 611 34 Nyköping, Sweden)
Hällekis (Fodervägen 4, 533 74 Hällekis, Sweden)

Se certifikatet för GTP här

KRAV

Se certifikatet för KRAV här

Policy

Svenska Foder ska, med kunden i fokus, tillverka och marknadsföra säkra produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för att erbjuda våra kunder ett mervärde, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Våra medarbetare är kunniga och ansvarskännande. Våra produkter och tjänster motsvarar angivna specifikationer och uppfyller tillämpliga lagar och övriga åtaganden. Svenska Foder åtar sig att skydda yttre miljö och arbeta för att skapa en bra och säker arbetsmiljö.

Så här gör vi för att leva upp till vår policy:

 • Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete
 • Vi informerar om vår policy och våra mål samt utbildar vår personal
 • Vi hushåller med resurser och energikällor
 • Vi koordinerar våra transporter för att minska kostnader och energiåtgång
 • Vi arbetar för att minimera uppkomsten av avfall och tar hand om vårt avfall på bästa sätt
 • Vi strävar efter att göra våra tillverkningsprocesser och utsläpp skonsamma för miljön
 • Vi arbetar förebyggande mot olyckor, bränder och föroreningar
 • Vi ger råd om hur våra produkter skall användas för lantbrukarens bästa produktionsresultat och minimerad miljöbelastning
 • Vi satsar på friskvård och förebyggande hälsovård för vår personal
 • Vi har rutiner för kontroll av råvaror och produkter, laboratoriet har antagit ett opartiskt arbetssätt.
 • Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för att optimera verksamheten inom såväl produktion, flöden som administration