Rengöring och desinfektion av blötfoderanläggning

Rengöring

  1. Skölj ur foderresterna i foderledningarna så noggrant du kan och tvätta blandartanken med högtrycksspruta. Rensa ur stenfickan och utloppet till blandartanken. Spola och töm systemet. Rensa alla utlopp till fodertrågen med högtrycksspruta.
  1. Tillsätt 300 liter vatten i blandartanken och räkna ut mängden vatten som står i foderledningarna (ca 2,5 liter per meter rör). Tillsätt 5 % DM Clean till den totala mängden vatten.
  1. Recirkulera vätskan i 4 timmar, beroende på längden på foderledningarna. Finns det flera slingor, recirkulera vätskan i 35-45 minuter per slinga beroende på dess längd. Efter avslutad rengöring pumpas resterna ut.

Desinfektion

  1. Efter rengöringen ska anläggningen desinficeras. Tillsätt 300 liter vatten i blandartanken och tillsätt 2 % CID 2000 till den totala mängden vatten, inklusive vattnet i rörledningen.
  1. Recirkulera vätskan i 3 timmar totalt. Finns det flera slingor, recirkulera vätskan i varje slinga i ca 30-40 minuter, beroende på slingans längd. Pumpa därefter ut vätskan. Avsluta med att ytdesinficera blandartanken med CID 2000.

Uppstart

  1. För optimal uppstart av ny mikroflora tillsätt gärna extra mjölksyror, som exempelvis Digestone (10 gram per 100 liter blötfoder de fem första dagarna). Följ upp med mätning av pH i blötfodret de första 14 dagarna efter rengöring och desinfektion. Är pH för högt så analysera gärna ett blötfoderprov för förekomst av jäst och mögel. Avhjälps med tillsatts av exempelvis myrsyra eller propionsyra.