Rengöring och desinfektion av blötfoderanläggning

Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av anläggningen uppstår problem. Mikrofloran blir obalanserad och fel bakterier och jästsvampar kommer att dominera. pH-värdet blir svårt att kontrollera. Detta kan resultera i förlust av aminosyror och dåligt foderintag. För suggorna kan det leda till en försämrad mjölkproduktion och i slaktgrisstallen kan det uppstå problem med tarmblödningar, försämrad tillväxt och högre foderförbrukning. Rengör du din blötfoderanläggning regelbundet slipper du dessa problem. Det tar lite extra tid men du vinner en bra produktion.

 Det kan vara dags att rengöra din anläggning när:

• Grisarna uppvisar ett försämrat foderintag
• Det är beläggningar i foderrören
• Höga värden av mögel- och jästsvampar har
konstaterats
• pH-värdet inte kan kontrolleras
• Gården ska saneras

Rengöring

  1. Skölj ur foderresterna i foderledningarna så noggrant du kan och tvätta blandartanken med högtrycksspruta. Rensa ur stenfickan och utloppet till blandartanken. Spola och töm systemet. Rensa alla utlopp till fodertrågen med högtrycksspruta.
  1. Tillsätt 300 liter vatten i blandartanken och räkna ut mängden vatten som står i foderledningarna (ca 2,5 liter per meter rör). Tillsätt 5 % DM Clean till den totala mängden vatten.
  1. Recirkulera vätskan i 4 timmar, beroende på längden på foderledningarna. Finns det flera slingor, recirkulera vätskan i 35-45 minuter per slinga beroende på dess längd. Efter avslutad rengöring pumpas resterna ut.

Desinfektion

  1. Efter rengöringen ska anläggningen desinficeras. Tillsätt 300 liter vatten i blandartanken och tillsätt 2 % CID 2000 till den totala mängden vatten, inklusive vattnet i rörledningen.
  1. Recirkulera vätskan i 3 timmar totalt. Finns det flera slingor, recirkulera vätskan i varje slinga i ca 30-40 minuter, beroende på slingans längd. Pumpa därefter ut vätskan. Avsluta med att ytdesinficera blandartanken med CID 2000.

Uppstart

  1. För optimal uppstart av ny mikroflora tillsätt gärna extra mjölksyror, som exempelvis Digestone (10 gram per 100 liter blötfoder de fem första dagarna). Följ upp med mätning av pH i blötfodret de första 14 dagarna efter rengöring och desinfektion. Är pH för högt så analysera gärna ett blötfoderprov för förekomst av jäst och mögel. Avhjälps med tillsatts av exempelvis myrsyra eller propionsyra.

 

Syrning av blötfoder

Upptäcker du ett högt pH-värde i fodret, runt pH 5 eller högre, finns stor risk att fel mikroorganismer tar överhand i blötfodret. Genom att tillsätta 0,2-0,3 procent myrsyra per kg blötfoder kan man stimulera tillväxt av rätt bakteriekultur. Men kontrollera att pH värdet inte sjunker under 4 för då kan fodrets smaklighet försämras. Har du istället problem med att fodret jäser i rören beror det oftast på att jästsvamparväxt till. Då är HelmGräs, som effektivt hämmar dessa
svampar, ett bättre alternativ.

pH-sänkande produkter

Multi Cid

pH-sänkare som skyddar mot diarré och salmonella

Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. Den används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. Multi Cid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

Myrsyra

Effektiv pH-sänkare

En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare. Produkten är mycket frätande.

HelmGräs

Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst

Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra och salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En bristfällig miljö kan bland annat visa sig som olika klövlidanden, vilka kan bli kostsamma. Det är viktigt att djuren står och ligger på ett rent underlag för att i möjligaste mån undvika detta. En god hygien förhindrar också att eventuella smittor sprids mellan djuren.