Prisreglering Vete

Vårvete Quarna

* Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri.

Ekologiskt vårvete Industri/Quarna

Vårvete Industri

* Proteinbetalning endast om rymdvikt > 780 g/l.

Höstvete Industri/Etana/Praktik/Reform

Fodervete

Vårvete Industri/Quarna

Höstvete Industri/Etana/Praktik/Reform

Höstvete/Vårvete