Nora toppfoderKoncentrerade med mycket vomnedbrytbart protein

Koncentrerade och prisvärda toppfoder. Nora är effektiva och proteinrika foder till vilka inhemskt protein värderas högt i optimeringen. Vi ställer specifika, och lite högre krav när vi optimerar Nora, jämfört med Topp.Till energirika och välensilerade grovfoder är Nora rätt val oavsett avkastningsnivå. Till de mer normala avkastningsnivåerna är Nora ett bra komplement till de flesta typer av grovfoder, bland annat tack vare att specifika krav ställs också på aminosyraprofilen och mängden smältbara fibrer, från exempelvis betfiber.

Nora finns som 3 olika foder som har en högre andel vomnedbrytbart protein jämfört med produkterna inom Topp. Välj produkt utifrån vad som bäst passar till ditt grovfoder. Välj produkt utifrån vad som bäst passar till ditt grovfoder. Komplettera med färdigfoder eller spannmål.

Nora 29

Nora 29 är ett toppfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en normal näringsmässig kvalitet. Både proteinet och fibern kännetecknas av en medelhög nedbrytningshastighet i vommen.

Nora 32

Nora 32 är ett proteinrikt toppfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en låg proteinnivå. Proteinet har en relativt snabb nedbrytningshastighet i vommen.

Nora 35

Nora 35 är ett proteinstarkt foder som platsar i alla foderstater som behöver kompletteras med riktigt mycket protein. Proteinet är i relativt hög utsträckning lösligt i vommen samt har en hög nedbrytningshastighet.

Våra andra toppfoder

Näringsdeklarationer

Färdigfoder Mjölkkor