Lea – lite enklare toppfoder

Enklare foder som kan komplettera många foderstater. Lea är enkla och prisvärda foder som passar när grovfodret håller hög kvalitet eller när det vanliga kraftfodret behöver kompletteras med ett kraftfoder med lägre krav, till exempel som grundgiva i mixen på foderbordet. Energin kommer framför allt från stärkelse och proteinråvarorna som ingår består av en relativt hög andel vomnedbrytbart protein.

Lea 31

Lea 31 är ett koncentrat som tillför protein från flera olika proteinkällor. Proteinråvarorna som igår bidrar med relativt mycket PBV vilket gör att det passar bra när kravet på vomstabilt protein ligger lägre, till exempel med ett välensilerat ensilage och i kombination med andra råvaror eller balansfoder som innehåller mycket AAT.

Våra andra toppfoder

Näringsdeklarationer

Färdigfoder Mjölkkor