BalansfoderProteinmixer för mixervagnen

Komplexa foder i form av pelletskross för jämn och effektiv utfodring i blandarvagnar. Balans är Svenska Foders samlingsnamn för foder, speciellt anpassade för blandar-vagnar och finns både som färdigfoder och som proteinfoder. Alla Balansfoder innehåller en blandning av olika råvaror, gynnsam för just det fodrets ändamål.

Fördelarna med ett Balansfoder är många. Mest betydelsefullt är troligen att färre råvaror behöver vägas upp och oddsen att få till en jämn mix från dag till dag förbättras. Balansfodren är sammansatta av många olika råvaror och vi ställer krav på en god fettkvalitet och en varierad proteinsammansättning för att uppnå en gynnsam aminosyraprofil. Balansfoder håller samma proteinnivå över tiden och varierar inte mellan partierna, vilket enskilda råvaror ofta gör.

Vi rekommenderar att du väljer Balansfoder utifrån grovfoder-kvaliteten du fodrar med för tillfället och övriga fodermedel som ingår i foderstaten. Men, som en grundregel kan man ändå utgå ifrån att till ett välkonserverat grovfoder med högt energiinnehåll passar ett Balansfoder som tillför mycket protein som är tillgängligt i vommen.

Grund Balans

Proteinrikt foder med hög andel vomnedbrytbart protein. Passar oftast väldigt bra i  grundblandningen.

Egenskaper: 

Enkel proteinmix, Lättlösligt protein, Grundgiva

Kombo Balans

Proteinmix med extra högt innehåll av fett av hög kvalitet.

Egenskaper: 

Enkel proteinmix, Lättlösligt protein, Mycket fett av hög kvalitet

Soja Balans

Högt proteininnehåll, till största del från sojaprodukter. Hög nivå av tillsatt fett av hög kvalitet.

Egenskaper: 

Mest soja, Extra mycket AAT, Mycket fett av hög kvalitet

Protein Balans

Högt proteininnehåll och tillsatt fett av hög kvalitet som bidrar med värdefull energi.

Egenskaper: 

Mycket AAT, Komplex proteinmix, Tillsatt fett av hög kvalitet

Energi Balans

Utmärkande för Energi Balans är hög energinivå som kommer från stärkelse, tillsatt fett av hög kvalitet och smältbara fibrer. Komplettera med grovfoder och mineralfoder. Innehåller rikligt med bypassprotein och en liten mängd urea.

Egenskaper: 

Koncentrerat färdigfoder, Stärkelserikt, Mycket betfiber

Inga Balans

Närproducerat balansfoder med stor andel vomstabilt protein som passar i de flesta foderstater.

Egenskaper: 

Närproducerade råvaror, mycket protein, kombination av lättlösligt och vomstabilt protein.