BalansfoderProteinmixer för mixervagnen

Komplexa foder i form av pelletskross för enkel och effektiv utfodring i blandarvagnar.

Balans är Svenska Foders samlingsnamn för foder, speciellt anpassade för blandarvagnar och finns både som färdigfoder och som proteinfoder. Alla Balansfoder innehåller en blandning av olika råvaror, gynnsam för just det fodrets ändamål.

Alla produkterna innehåller självklart både lättlösligt och vomstabilt protein, precis som de alla innehåller fett. Men några av produkterna står ut lite extra vad gäller proteinets egenskaper eller mängden tillsatt fett. Det är dessa små, men ibland avgörande skillnader som anges i tabellen till höger. 

Vi rekommenderar att du väljer Balansfoder utifrån grovfoderkvaliteten du fodrar med för tillfället och övriga fodermedel som ingår i foderstaten. Men, som en grundregel kan man ändå utgå ifrån att till ett välkonserverat grovfoder med högt energiinnehåll passar ett Balansfoder som tillför mycket protein som är tillgängligt i vommen, dvs med lägre AAT.

Produkterna med extra nivå av AAT rekommenderar vi de gånger ensileringsprocessen inte blivit optimal, när Balansfodret är ”den enda proteinkällan” som tillförs, men också när produktionen ligger riktigt högt. 

Balansfodrens komplexa sammansättning – en fördel för dig

När vi sätter samman våra Balansfoder har vi tillgång till en mängd råvaror, vilket gör att vi kan styra bland annat fodrets fettkvalitet och aminosyrasammansättning dit vi vill. När foderstaten är balanserad med avseende på aminosyror kan du fodra mindre mängd totalt protein.

Vi rekommenderar därför att du går ner något i proteinnivå i foderstaten när du använder ett Balans-foder jämfört med en enskild proteinråvara. Enskilda råvaror varierar mellan olika partier, vad gäller till exempel proteinnivå. Balansfoder däremot håller, tack vare Svenska Foders interna kontrollprogram, samma proteinnivå över tiden och varierar inte mellan leveranserna.

En annan mycket betydelsefull fördel vid användning av Balans är att färre råvaror behöver vägas upp och oddsen att få till en jämn mix från dag till dag förbättras. När man jämfört fodereffektiviteten mellan gårdar fann man att antalet personer inblandade i utfodringen samt hur jämn mixen var från dag till dag var det som framförallt skiljde sig mellan gårdarna med hög respektive låg fodereffektivitet.

Väljer du ett Balansfoder får du färre fodermedel som ska vägas upp, färre felkällor och en större säkerhet vilket sannolikt resulterar i en högre fodereffektivitet.

Färdigfoder

Balansfoder

Egenskaper

AAT/Rp

Praktisk användning

Prima Balans

Nyhets-symbol

Egenskaper

 • Mycket AAT
 • Enkel proteinmix
 • Grundgivat

AAT/Rp

+++

Praktisk användning

Prima Balans är ett utmärkt val när foderstaten kräver tillförsel av AAT men inte lika stort behov av råprotein, som t.ex. när grovfodret har hög nivå lösligt protein eller när mjölkproduktionen är hög.

Kombo Balans

Egenskaper

 • Enkel proteinmix
 • Lättlösligt protein
 • Mycket fett av hög kvalitet

AAT/Rp

+

Praktisk användning

Välj Kombo Balans när det saknas fett i foderstaten, exempelvis när grovfodergivan är hög eller när mycket egenproducerade råvaror används i foderstaten.

Protein Balans

Egenskaper

 • Mycket AAT
 • Komplex proteinmix
 • Tillsatt fett av hög kvalitet

AAT/Rp

++

Praktisk användning

Passar i de flesta foderstater eftersom den tillför såväl vomnedbrytbart som vomstabilt protein från många olika råvaror.

Grund Balans

Egenskaper

 • Enkel proteinmix
 • Lättlösligt protein
 • Grundgiva

AAT/Rp

+

Praktisk användning

Främst tänkt att användas som en grundgiva i en blandfoderstat. Grund Balans tillför då både fett och protein.