GrönmixFiberrika foder med begränsat proteininnehåll

Fiberrika foder med begränsat proteininnehåll. Egenskaperna på fibern och proteinet är anpassade till bete eller ett spätt och ofta proteinrikt ensilage. Råvaruvalet är gjort för att uppnå en fiber- och proteinkvalitet som gör att Grönmix passar i foderstater där vommen behöver stabiliseras. En stabil vommiljö förbättrar dess funktion. Grönmix finns som ett färdigfoder, Rosa Grönmix, med begränsat stärkelseinnehåll för att inte belasta vommen ytterligare och som Toppfodret, Nora Grönmix. Båda produkterna rekommenderas också i grovfoderfattiga foderstater.

Rosa Grönmix

Färdigfoder med extra fiber

Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker som under säsongen som gått funnit sin plats i många foderstater där den avhjälpt en mer eller mindre uttalad grovfoderbrist. Rosa Grönmix har ett högt fiberinnehåll och en begränsad proteinnivå.

När grovfodret är spätt är Rosa Grönmix som enda färdigfoder ett bra val. För att inte belasta vommen har stärkelseinnehållet i Rosa Grönmix begränsats och fiberkvaliteten är sammansatt för att stabilisera vommen. När grovfodertillgången är begränsad utgör Rosa Grönmix ett bra och skonsamt komplement. I dessa fall rekommenderar vi att du kompletterar med några fåtal kilo Rosa Grönmix tillsammans med ditt vanliga kraftfoder.

Nora Grönmix

Toppfoder med extra fiber

Toppfoder med extra fiber. Nora Grönmix är ett nytt toppfoder som tillför stabiliserande fiber och mycket AAT. Proteinnivån ligger i det lägre spannet bland toppfodren. AAT däremot ligger högt. Det betyder att proteinet till stor del består av vomstabilt protein. Nora Grönmix rekommenderas såväl när grovfodermängden är begränsad som när grovfodret innehåller låga fibernivåer, som till exempel vid spätt bete eller spätt ensilage.