GrönmixFiberrika foder med begränsat proteininnehåll

Fiberrika foder med begränsat proteininnehåll. Egenskaperna på fibern och proteinet är anpassade till bete eller ett spätt och ofta proteinrikt ensilage. Råvaruvalet är gjort för att uppnå en fiber- och proteinkvalitet som gör att Grönmix passar i foderstater där vommen behöver stabiliseras. En stabil vommiljö förbättrar dess funktion. Grönmix finns som ett färdigfoder, Rosa Grönmix, med begränsat stärkelseinnehåll för att inte belasta vommen ytterligare och som Toppfodret, Nora Grönmix. Båda produkterna rekommenderas också i grovfoderfattiga foderstater.

Rosa Grönmix

Färdigfoder med extra fiber

Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker som under säsongen som gått funnit sin plats i många foderstater där den avhjälpt en mer eller mindre uttalad grovfoderbrist. Rosa Grönmix har ett högt fiberinnehåll och en begränsad proteinnivå.

När grovfodret är spätt är Rosa Grönmix som enda färdigfoder ett bra val. För att inte belasta vommen har stärkelseinnehållet i Rosa Grönmix begränsats och fiberkvaliteten är sammansatt för att stabilisera vommen. När grovfodertillgången är begränsad utgör Rosa Grönmix ett bra och skonsamt komplement. I dessa fall rekommenderar vi att du kompletterar med några fåtal kilo Rosa Grönmix tillsammans med ditt vanliga kraftfoder.

Fiber Grönmix

Kan ersätta delar av grovfodret vid brist

En grovfoderersättare som kan ersätta delar av grovfodret när detta är en bristvara.

Fiber Grönmix har en proteinnivå och protein-kvalitet motsvarande ett normalt grovfoder men med en något högre energinivå. Fiberandelen är hög och energin skonsam för att möjliggöra en hög giva tillsammans med foderstatens vanliga kraftfoder. Fiber Grönmix innehåller inga tillsatser av mineraler eller vitaminer.

Nyhets-symbol

Våra andra färdigfoder

Näringsdeklarationer

Toppfoder Mjölkkor