Prisregleringar Majs

Asp. Avfall %,

Avdrag från levererade vikten 1:1

Sönderslagna/djurätna kärnor %