Håll mixen fräsch med FreshFoss

Under varmare perioder på året har många fått erfara att det fräscha, näringsrika fodret som mixats ihop har tagit värme och förlorat mycket av den värdefulla näringen under tiden det legat på foderbordet. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar. Vid tillväxt av jäst och mögel förbrukas den mest lättillgängliga näringen samtidigt som värme genereras. Mikroorganismerna kan också bilda olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet och sänker foderintaget.

FreshFoss motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen genom att hämma oönskade mikroorganismer. Produkterna är en blandning av salter från organiska syror vilket gör produkten ofarlig och enkel att hantera jämfört med t.ex. propionsyra. FreshFoss gör att mixen håller sig stabil längre. Genom att förlänga tiden tills den färdiga mixen tar värme kan näringsvärde och smaklighet bibehållas. Den kan därför med fördel användas året runt till mixar som blandas mer sällan, t.ex. till ungdjur och sinkor. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enkla att hantera och minimerar risken för skador, dessutom är de väldigt kostnadseffektiva.

FreshFoss Premium

Vår beprövade och välfungerande produkt för att hålla mixen fräsch längre! Har visat sig i försök vara bäst på att minska varmgång och minska tillväxt av oönskade mikroorganismer i fodermixen. Dosera FreshFoss Premium med 0,5 – 2 kg per ton mix.

FreshFoss Basic NYHET!

Vår nya produkt som bygger på samma princip som FreshFoss Premium. FreshFoss Basic tillverkas med en annan teknik jämfört med FreshFoss Premium och har också en något annorlunda sammansättning. Detta möjliggör att produktens pris kan hållas nere. Tillsätt 1 – 3 kg FreshFoss Basic per ton mix.

FreshFoss har i oberoende försök visat sig stabilisera fullfoder med bäst effekt

I Danmark har SEGES jämfört 4 olika tillsatser och deras förmåga att stabilisera fullfoder. De konstaterade att FreshFoss gav den bästa effekten.

  • Ingen värmebildning dagen efter utfodring
  • Längst stabilitet
  • Tendens till att hämma bakterietillväxt

Försöksrapportens sammanfattning

FreshFoss Premium särskilde sig i studien genom att vara den av de testade produkterna som gav den högsta aeroba stabiliteten samt hade en tendens till att motverka tillväxt av bakterier och mögel.

Också i ”känseltestet” utmärkte sig FreshFoss Premium genom att vara den enda av produkterna där man inte kunde känna någon värmebildning av fodret på foderbordet dagen efter utfodring under någon av de tre dagarna.

Undersökningen visar att man bör överväga att välja torrsyraprodukter framför organiska syror som t.ex. propionsyra för att stabilisera fullfoder till mjölkande kor under sommarhalvåret. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enklare att hantera, har mindre risk för skador samt att de är mera kostnadseffektiva.

En säck FreshFoss Premium i kostall

Försöksupplägg

Försöket utfördes på en besättning med 260 mjölkande kor under tre dagar sommaren 2018. Dygnsmedeltemperaturen den här perioden låg strax över 21 grader vilket kan betraktas som utmanande förutsättningar och mycket lämpliga för att genomföra testet. Under perioden gjordes varje dag fem olika blandningar enligt nedan. Foderblandningen bestod av (% av ts): 46,1 % majsensilage, 25,7 % rapskaka & -mjöl, 18,4% gräsensilage, 8,5 % lutad spannmål, mineraler och salt.

Prov på fodret togs både vid blandning och på restfodret. Man tog också ut foderprov och la i ett klimatskåp och mätte temperaturen under 48 timmar. Ensilage, nyblandat foder samt foder inkuberat under 48 timmar skickades på mikrobiologisk analys och man analyserade näringsinnehållet.

De fyra tillsatserna som testades var;

  • Natriumbensoat 1 kg/ton
  • Propionsyra 3 l/ton
  • Salvana TMR 1 kg/ton
  • FreshFoss Premium1 kg/ton
  • Obehandlad kontroll

Observera att natriumbensoat inte är en godkänd tillsats för ändamålet, men ändå testades i det här försöket. Salvana TMR är en annan torrsyraprodukt för ändamålet.

FreshFoss

Resultat

Bedömning av restfodret dagen efter utfodring

Propionsyra

Natriumbensoat

FreshFoss

Salvana TMR

Dag 1 Lätt värmebildning Lätt värmebildning Ingen värmebildning Lätt värmebildning
Dag 2 Lätt värmebildning Lätt värmebildning Ingen värmebildning Lätt värmebildning
Dag 3 Lätt värmebildning Lätt värmebildning Ingen värmebildning Ingen värmebildning

FreshFoss Premium var den enda tillsatsen där restfodret inte någon av dagarna visade några tecken på varmgång

Lagringsstabilitet
Lagringsstabilitet är ett mått på hur lång tid det tar innan fodret ökat 2,5 grader. Skillnaden mellan hur lång tid det tog innan fodret behandlat med propionsyra, natriumbensoat eller Salvana TMR tog värme var mycket små, mellan 11 och 14 timmar. Den som utmärkte sig var FreshFoss Premium, som klarade sig 24 timmar innan den ökade de 2,5 graderna.

Hygienisk status – jäst och mögel
Efter att ha inkuberats i klimatskåp under 48 timmar skickades foderproverna på hygienisk analys. Man fann inga statistiska skillnader i varken bakterier, jäst eller mögel. Generellt sett var alla proverna starkt förändrade vad gäller hygienisk status efter de 48 timmarna. Man kan fundera på om resultatet skulle blivit annorlunda om  analysen skett i ett tidigare stadium, som t.ex. efter 24 timmar, mera relevant till praktisk utfodring med tanke på resultatet ovan.

Rekommendation
Man konstaterade i undersökningen att genom att regelbundet känna på fodersträngen och avgöra huruvida den tagit värme har man ett bra underlag för att avgöra om det finns behov av stabiliserande tillsatser. Undersökningen visar att FreshFoss Premium var den produkt som hade bäst effekt på att stabilisera fodret.

Källa: Kvaeginfo 2565