BetesblandningarKonventionella vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Ikoner för Sisu Bete

Sisu Bete

Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

Sisu Bete
 20% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 10% Ängsröe, Balin
 30% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia 10% Vitklöver, Jura
 10% Rödsvingel, Reverent 20% Timotej, Rhonia, Lischka 
Ikoner för Skritt Bete

Skritt Bete

Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

Skritt Bete
 25% Timotej, Rhonia, Lischka  15% Rödsvingel, Reverent
 20% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 15% Ängsröe, Balin
 25% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia  

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för Norrsken Bete

Norrsken

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall.
Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Norrsken Bete
 40% Timotej, Rhonia, Grindstad  10% Ängsröe, Balin
 40% Ängssvingel, Preval 10% Vitklöver, Jura