Rosa FärdigfoderSkonsamma färdigfoder med mycket energi och AAT

Rosa är smakliga, energirika och skonsamma färdigfoder med hög energinivå och mycket AAT. Vid första anblicken ger de inte alltid den billigaste lösningen i en NorFor optimering. Men vi, såväl som korna, vet att de ofta är bästa lösningen för en långsiktigt hög och framförallt lönsam mjölkproduktion. Rosa har många år av goda resultat på nacken och fungerar i alla typer av foderstater, med eller utan toppfoder, inte minst till de högavkastande korna.

Det finns tre Rosa med olika protein­nivå. Det gör det enkelt för dig att anpassa foderstaten när grovfodrets kvalitet skiftar. Gemensamt för dem är att det alltid ingår en viss mängd soja och att kvaliteten på proteinet är av god kvalitet, något som bland annat syns på den höga AAT-nivån. Proteinet i Rosa kombineras från många olika råvaror vilket vi gör för att både få en bra aminosyrasammansättning och en gynnsam balans mellan vomlösligt protein och protein som bryts ner först i tarmen. Rosa är ett bra val när man vill tillföra mycket energi till foderstaten medan stärkelsenivån begränsas vilket gör Rosa skonsamma för vomhälsan. Innehållet av fiber med en hög nedbrytningsgrad gör dem även till ett bra val när majsensilage ingår i foderstaten.

Rosa Energi

Smakligt foder med traditionellt högt energiinnehåll. En måttlig stärkelsenivå och mycket fiber av god kvalitet ger ett foder som är skonsamt mot vommiljön. Det gynnar hälsan och mjölkproduktionen.

Rosa 126

Smakligt foder med traditionellt högt energiinnehåll och extra protein. Balansen mellan en måttlig stärkelsenivå och en hög nivå av smaklig och lätt nedbrytbar fiber ger ett skonsamt foder som passar med alla typer av grovfoder, inte minst majsensilage.

Rosa 129

Proteinstarkt färdigfoder. Fiberkvaliteten är god och på råvarusidan ställs höga krav på betfiber och soja. Rosa 129 är ett ypperligt val i alla foderstater, inte minst till högmjölkare och tillsammans med majsensilage.