Förebygg kalvningsförlamning

Kalciumbrist syns inte alltid

Även vid en låg frekvens kalvningsförlamning är andelen kor med subklinisk kalciumbrist (< 2,0 mM) hög, vilket man såg när man analyserade nivån av kalcium i blodet på 1 462 kor.

Kalvningsförlamning är, sett till landet som helhet, inte ett enormt problem. För enskilda besättningar kan det dock innebära stora förluster. Men, vad som i undersökning efter undersökning visar sig är att omkring 50% av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist tiden runt kalvning, se diagram.

Det är denna  kalciumbrist, som man inte riktigt ser, som står för de stora förlusterna i en besättning. Får man bort den, ökar mjölkproduktionen samtidigt som fruktsamheten och juverhälsan förbättras, och det också på gårdar utan synbara problem med kalvningsförlamning.

Tabell subklinisk kalciumbrist

3 effektiva produkter mot kalciumbrist

X-Zelit

X-Zelit är en väl dokumenterad produkt som verkar förebyggande och undviker kalciumbrist.

Bovikalc

Bovikalc är ett kalciumtillskott i bolusform som motverkar kalvningsförlamning och ökar produktionen

Magnesiumklorid

Magnesiumklorid surgör foderstaten för att aktivera kons egen kalciumfrisättning inför kalvning.

Tillåtet inom ekologisk produktion.