Inga färdigfoderNötfoder med närproducerade råvaror för alla behov

Inga är en serie soja- och palmfria foder bestående av råvaror odlade i Sverige eller Europa. I många fall fungerar råvarorna som produceras i Sverige och i Europa, som exempelvis värmebehandlad raps, drank och baljväxter, minst lika bra som soja eller palm. Närproducerade råvaror kräver dessutom kortare transporter vilket är positivt för klimatet.

Inga finns i två olika proteinnivåer som färdigfoder. Dessa är högkoncentrerade på energi som kommer från en kombination av stärkelse och betfiber. Färdigfodren kan utfodras som enda kraftfoder eller kompletteras med Toppfoder.

Inga 210

Energirikt färdigfoder

Inga 210 är ett energirikt färdigfoder som passar de allra flesta foderstater med ett grovfoder med medelhög proteinnivå. Energin kommer från en balanserad kombination av stärkelse, betfiber och fett. Kan utfodras som enda kraftfoder eller kompletteras med ett toppfoder.

Inga 225

Med hög energi och proteinnivå

Inga 225 är ett färdigfoder med både hög energi och proteinnivå. Energin kommer från en balanserad kombination av stärkelse, betfiber och fett. Det närproducerade proteinet ligger på en något högre nivå för att passa ensilage där protein saknas eller där proteinfattiga foder som helsäd och majs används. Proteinkvaliteten är relativt hög och därför kan kraftfodret användas både med och utan toppfoder.