Inga färdigfoderFoder med närproducerade råvaror

Foder med närproducerade råvaror för alla behov. Inga är en serie soja- och palmfria foder där råvarorna är producerade i Sverige eller Europa. Vi arbetar med hållbart producerad soja och palm i våra foder och majoriteten av råvarorna är dessutom biprodukter från tillverkning av andra slutprodukter än just foder. Behovet av att tillföra soja och palm i fodret kan dock variera och det finns många råvaror som produceras i Sverige och i Europa som fungerar minst lika bra i många foderstater. Exempel på dessa råvaror är värmebehandlad raps, drank och baljväxter. Närproducerade råvaror kräver dessutom kortare transporter vilket är positivt för klimatet.

Inga 210

Energirikt färdigfoder

Inga 210 är ett energirikt färdigfoder som passar de allra flesta foderstater med ett grovfoder med medelhög proteinnivå. Energin kommer från en balanserad kombination av stärkelse, betfiber och fett. Kan utfodras som enda kraftfoder eller kompletteras med ett toppfoder.

Inga 225

Med hög energi och proteinnivå

Inga 225 är ett färdigfoder med både hög energi och proteinnivå. Energin kommer från en balanserad kombination av stärkelse, betfiber och fett. Det närproducerade proteinet ligger på en något högre nivå för att passa ensilage där protein saknas eller där proteinfattiga foder som helsäd och majs används. Proteinkvaliteten är relativt hög och därför kan kraftfodret användas både med och utan toppfoder.