Hygien & tillskottsprodukter

Svenska Foder har ett stort sortiment av tillskottsprodukter för lantbruket. Läs gärna mer om dem i vår broschyr Nytt & Nyttigt om Nöt som du finner här på vår hemsida. Några exempel på vad du hittar där är juvervårdsprodukter, elektrolyter, vitaminer, rengörings- och desinfektionsmedel, och mycket mycket mer.

Elektrolyter

En billig men viktig åtgärd vid diarré. Diarré leder alltid till en förlust av elektrolyter, en lägre mjölkkonsumtion och en negativ energibalans.
Försämrat immunförsvar och följdsjukdomar är också vanligt. 

Energitillskott för mjölkkor

Ketoglyk tillför extra energi till kon i en smaklig flytande form som samtidigt håller blodsockernivån på en lagom nivå. Dessa båda egenskaper är viktiga för att undvika viktförlust och dålig aptit.

Juverhälsa

Olika produkter som kan användas både före och efter mjölkning. Rengör och desinficera före mjölkningen för att minimera risken för mastitskapande bakterier. Desinficera och smörj in efter för mjuka och friska juver

Förebygg kalvningsförlamning

Även vid en låg frekvens kalvningsförlamning är andelen kor med subklinisk kalciumbrist (< 2,0 mM) hög. Får man bort den, ökar mjölkproduktionen samtidigt som fruktsamheten och juverhälsan förbättras, och det också på gårdar utan synbara problem med kalvningsförlamning.

Mjölkersättningar

Tidig tillväxt är billig tillväxt. Och en bra investering. Kalvnäring erbjuder en flexibel och hygienisk lösning. Den är också oftast billigare än helmjölk och ger möjlighet att istället kunna sälja mer mjölk. Kalvnäring går om man vill, att koncentrera för att nå höga tillväxter. 

Vitaminer

Vid produktionstoppar, sjukdom eller sjukdomsbehandling, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning/seminering kan djuren svara positivt på extra tillskott av vitaminer.

Ensileringsmedel

När skörden är bärgad och silon fylld återstår själva ensileringsprocessen vars syfte är att ge oss ett lagringsstabilt ensilage. Rätt utfört går det snabbt och resulterar i ett smakligt ensilage med stor del av näringen kvar. 

Fräsch mix med FreshFoss Premium

FreshFoss Premium motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på att oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar.

Strömedel

För en god stallmiljö