Hygien & tillskottsprodukter

Svenska Foder har ett stort sortiment av tillskott och produkter för hygien och stall ämnade för lantbruk. Här hittar du mer information om dessa samt i vår broschyr Nytt & Nyttigt om Nöt som finns här på vår hemsida.

Tillskottsprodukter

Energi- och fertilitetshöjande tillskott

Tillskott för nykalvade och lakterande djur som ökar energinivån i foderstaten och förbättrar fertiliteten.

Vitaminer

Vid produktionstoppar, sjukdom eller sjukdomsbehandling, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning/seminering kan djuren svara positivt på extra tillskott av vitaminer.

Förebygg kalvningsförlamning

Även vid en låg frekvens kalvningsförlamning är andelen kor med subklinisk kalciumbrist (< 2,0 mM) hög. Får man bort den, ökar mjölkproduktionen samtidigt som fruktsamheten och juverhälsan förbättras, och det också på gårdar utan synbara problem med kalvningsförlamning.

Hygien

Juverhälsa

Olika produkter som kan användas både före och efter mjölkning. Rengör och desinficera före mjölkningen för att minimera risken för mastitskapande bakterier. Desinficera och smörj in efter för mjuka och friska juver

Strömedel

För en god stallmiljö

Ensileringsmedel

När skörden är bärgad och silon fylld återstår själva ensileringsprocessen vars syfte är att ge oss ett lagringsstabilt ensilage. Rätt utfört går det snabbt och resulterar i ett smakligt ensilage med stor del av näringen kvar.

Fräscht på foderbordet

FreshFoss Premium motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på att oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar.