Vårraps

Vårrapsodlingen är utsatt för ett stålbad i avsaknad av bra betning och insektskontroll. Medan det arbetas på nya lösningar i frågan har vi lärt oss en hel del om att öka odlingssäkerheten i vårrapsodlingen. Vårrapsen har trots allt visat sig kunna fungera med hjälp av rätt odlingsförutsättningar. Vårrapsen som gavs förutsättningar att växa ifrån tidiga angrepp, klarade sig bra. Därefter fick man vara beredd med sprutan.

De hybridsorter vi nu marknadsför kännetecknas av en snabb tillväxt efter etablering och är därför det givna sortvalet. Vi tror på en fortsatt odling, inte minst i de områden där det inte finns tid att etablera höstraps.

Cultus CL
Vårraps


Vårrapshybriden Cultus CL är en Clearfield®-sort med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Den har i utländska försök visat sig ha en fröavkastning i nivå med eller strax under dagens vårrapshybrider. Detta i kombination med en god oljehalt, något senare mognad och god stjälkstyrka gör sorten stark på marknaden.

Lumen
Vårraps


Lumen presterar en mycket god oljeskörd vilket ger maximal ekonomisk avkastning till odlaren. Den goda oljeskörden kommer från en mycket imponerande fröavkastning i kombination med en hög oljehalt. Lumens tidiga mognad ger goda förutsättningar till en tidig skörd och därigenom fina etablerings-
möjligheter till efterföljande gröda.

Utöver dessa två mycket starka argument har sorten en snabb tillväxttakt på våren. Ett snabbt inrättande av ett djupt rotsystem och en tidig bladtillväxt bidrar till att säkerhets-ställa maximal överlevnad mot potentiella angrepp av jordloppan.

Medellång sort med utmärkta stjälkegenskaper.
Packad i units om 2,1 miljoner grobara frön. Vid en utsädesmängd på 150 grobara frön/ha räcker en unit till 1,4 ha.