Vårraps

Vårrapsodlingen är utsatt för ett stålbad i avsaknad av bra betning och insektskontroll. Medan det arbetas på nya lösningar i frågan har vi lärt oss en hel del om att öka odlingssäkerheten i vårrapsodlingen. Vårrapsen har trots allt visat sig kunna fungera med hjälp av rätt odlingsförutsättningar. Vårrapsen som gavs förutsättningar att växa ifrån tidiga angrepp, klarade sig bra. Därefter fick man vara beredd med sprutan.

De hybridsorter vi nu marknadsför kännetecknas av en snabb tillväxt efter etablering och är därför det givna sortvalet. Vi tror på en fortsatt odling, inte minst i de områden där det inte finns tid att etablera höstraps.

Lagonda
Vårraps


En ny vårrapssort som lyfter avkastningen mot tidigare sorter. En hög oljehalt kombinerat med hög fröavkastning ger en säker skörd till odlaren. Mycket snabb vårutveckling och starka stjälkegenskaper med något kortare stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad. 

  • Hög avkastning och oljehalt
  • Snabb vårutveckling
  • Starka stjälkegenskaper

Scandinavian Seed

Juliet
Vårrybs


Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bäst resultat krävs sådd i varm jord med lagom mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybsen anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler.

  • Hög oljehalt
  • Låg tusenkornvikt
  • Tidig mognad

Scandinavian Seed

Contra CL
Vårraps


En Clearfield® med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Oljeskörd strax under vårrapshybrider. Något senare mognad och god stjälkstyrka.

  • Med Clearfield®, Tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox
  • God oljehalt och stjälkstyrka
  • Medelsen mognad

Scandinavian Seed

Oljeskörd år 2017-2021

Sort kg/ha

A-BOmråde
D-F
Sverige 
LmS Majong105012411189 
Lagonda117*111*112* 

Odlingsegenskaper år 2017-2021

Oljehalt % Stjälklängd cm Stjälkstyrka % Mognad dagar
LmS Majong 45,8 106 84 120
Lagonda +0,6 -7 +5

Clearfield (CL) Oljeskörd år 2018-2021

Sort kg/ha

A-BOmråde
D-F
Sverige 
LmS Solar*152211881269 
Contra CL (H)108111111 

Odlingsegenskaper år 2017-2021

 Oljehalt %Stjälklängd cmStjälkstyrka % 
LmS Solar *45,49779 
Contra CL (H)+1,546+3 

Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Officiella försök Clearfield (CL) 2018-2021, separat försöksserie rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Råfettskörd, årsvis

Område A-B A-B D-F D-F Sverige
Sverige 2016-2020 2016 2019 2020 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016-2020
Lms Majong (H), (kg/ha) 1450 730 1270 1190 1420 1350 1210 1460 1460 1364 1320
Lagonda (H) 127 112 116* 106 117* 109* 109* 110*
Lms Performer 130* 103 111* 116* 100 106 106

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Råfettskörd, årsvis

OmrådeD-FD-FSverige
Sverige201520162017201820192015-20192015-2019
Lms Solar, CL (kg/ha)1100120011401180
Cultus CL (H)10010410198

Källa: Officiella försök 2015-2019, separat försöksserie med enbart Clearfield® sorterna. Rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100.


Kategorier i: Okategoriserade