Raps

Sortbeskrivningar Vårraps

Makro – Hybridraps Konventionell

Är en vårraps med hög avkastning som är testad i Sverige i tre år. Den har stort frö och mycket god stjälkstyrka. Angreppen av bomullsmögel har varit lägre än för mätaren medan mognaden är bland de senare sorterna.
Läs mer>>

Builder – Hybridraps Konventionell

Mycket högt avkastande hybrid med hög råfetthalt och goda stjälkegenskaper. Mognaden är medeltidig.
Läs mer>>

Sortbeskrivningar Höstraps

Compass – Säker hybridsort för tuffa nordiska förhållanden Konventionell/Eko

Med sin höga råfett- och fröskörd har Compass under flera år visat sig tillhöra de bästa. En säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Med relativt lång stjälk och utmärkta stjälkegenskaper. För dig som inte vill chansa!
Läs mer>>

ES Alegria – Frisk linjesort kombinerar hög råfettskörd, tidig mognad och god vinterhärdighet Konventionell/Eko

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.
Läs mer>>

DK Exception – En av marknadens absolut högst avkastande hybrider i södra Sverige Konventionell/Eko

 • Vinnare i rapsmästaren 2016.
 • Phoma- och drösningsresistent
 • Tidig till normal sådd

Läs mer>>

DK Explicit – Stabil och robust sort hybrid Konventionell/Eko

 • Mycket hög skörd vid olika klimatförhållanden
 • Phoma- och drösningsresistent
 • Tidig till normal sådd

Läs mer>>

DK Exclaim – Nyhet! Hybrid med mycket hög avkastningpotential Konventionell/Eko

 • Säkerställer ljusinsläpp till grödan
 • Phoma- och drösningsresistent
 • Brett fönster av sådatum

Dariot – en av marknadens absolut högst avkastande hybrider i södra Sverige Konventionell/Eko

 • Medelhög med god stjälkstyrka
 • Phoma- och drösningsresistent
 • Normal till sen sådd

Läs mer>>

PR44D06 – Dvärghybrid Konventionell

 • Hög oljehalt
 • Hög och tidig skörd
 • Minskar risk för viltskador

Läs mer>>

Andromeda – Klumprotsresistent hybrid Konventionell

 • Resistent mot typ 1 av klumprotsjuka

Läs mer>>