Potatis - Skadedjur

 

Skadedjur  Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning

Stritar, stinkfly

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 0,4-0,5 Sumi-Alpha

 

  • 0,3-0,5 Karate 2,5 WG

 

  • 0,3 Biscaya OD 340

 

  • 0,25 Mospilan SG

 

  • 0,6/ton Prestige FS 370

Följ bekämpningströskel

 

 

 

 

 

 

 

Betning

 

Bladlöss

 

 

 

 

 

 

  • 0,3 Pirimor

 

  • 0,3-0,5 Karate 2,5 WG

 

  • 0,3 Biscaya OD 340

 

  • 0,25 Mospilan SG

 

  • 0,6/ton Prestige FS 370

 

 

 

 

 

 

 

 

Betning

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter